FILEDIA

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz czasami spotkać się z kłopotliwą sytuacją w GstarCAD, gdy podczas użycia jakiejkolwiek komendy, która w standardowych ustawieniach programu, powinna wyświetlać okno dialogowe a tymczasem zamiast tego wszelkie informacje wyświetlane są przez program w Linii poleceń?


Rządzi tym zmienna systemowa o nazwie FILEDIA.

Kiedy ww zmienna przyjmuje wartość 1 po wybraniu np. komendy Otwórz zobaczysz następujące okno dialogowe programu.

Jest to domyślne ustawienia programu.


Kiedy jednak wartość zmiennej FILEDIA zmienimy na 0 wszelkie komendy będą wyświetlane w formie
tekstowej w Linii poleceń z pominięciem ww. okna.
Warto o tym pamiętać kiedy trafisz na taki przypadek. Wtedy wiesz już, że wystarczy zmienić wartość ww. zmiennej systemowej na 1