Strefa WIedzy > Tips and tricks > KOPIOWANIE Z PUNKTEM BAZOWYM

KOPIOWANIE Z PUNKTEM BAZOWYM

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD skopiować obiekty z jednego rysunku do innego z odpowiednim punktem
bazowym tak, aby można było je wkleić w niezmienionej lokalizacji względem wybranego punktu?

Sprawdzi się tu doskonale opcja KOPIUJ Z PUNKTEM BAZOWYM z górnego menu Edycja lub
użycie skrótu klawiaturowego Shift+Ctrl+C.

Załóżmy, że chcemy skopiować wskazany niżej okrąg do innego rysunku jednak w taki sposób, aby
zachował on niezmienioną odległość np. od rogu kwadratowego słupa, zakładając przy tym dodatkowo,
że siatka słupów w drugim rysunku znajduje się w innych koordynatach x,y niż w rysunku pierwszym
i nie wchodzi tu w grę opcja „Wklej z oryginalnymi współrzędnymi”.

Wybieramy zatem ww opcję Kopiuj z punktem bazowym i podążając za linią poleceń
wskazujemy jako punkt bazowy narożnik słupa a następnie wybieramy obiekty do skopiowania
– w naszym przypadku okrąg i zatwierdzamy Enterem

W rysunku drugim używając standardowej opcji Wklej (Ctrl+V) program prosi nas o Określenie
punktu wstawienia.
Klikamy znany nam narożnik słupa …

… a skopiowany okrąg zostaje umieszczony w żądanej lokalizacji