Strefa WIedzy > Tips and tricks > WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD w szybki sposób podać, zwymiarować współrzędne punktu wg GUW oraz LUW?

Narzędzie to znajdziesz na palecie Express.

Po wybraniu ikony WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU …

… program poprosi Cię o podanie skali tekstu <1> oraz wysokości <3.0>
a następnie określenie punktów do opisu (wymiarowania).

GstarCAD w jasny i czytelny sposób wstawia opisy kolejnych współrzędnych punktów.

Zauważ, że są to oczywiście współrzędne bezwzględne (od punktu 0,0,0 Globalnego
Układu Współrzędnych).

Po przestawieniu UCS (Lokalnego Układu  Współrzędnych) np. do lewego dolnego narożnika
naszego obiektu – program podaje oczywiście współrzędne wg nowego Lokalnego Układu Współrzędnych (na rysunku przedstawione dla
odróżnienia kolorem żółtym).