MIRRTEXT

Spis treści

Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie MIRRTEXT
(ang. „mirror” czyli lustro oraz „text” czyli tekst) uruchomisz zmienną systemową, która określa, czy podczas operacji tworzenia lustra tekst ma być również wyświetlony w lustrzanym odbiciu, czy nie.

Wartości zmiennych:
  • 0 – tekst nie zostanie odwrócony przy operacji lustra
  • 1 – tekst zostanie odwrócony przy operacji lustr
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4