SNAPANG

Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie SNAPANG
(z jęz. angielskiego skrót od SNAP, czyli przyciągania oraz ANG. od kąta) uruchomisz polecenie,
które przekręci kursor myszy pod kątem, który odczyta program ze wskazanego przez nas obiektu
(kolejno wskazując pierwszy i drugi koniec wybranego odcinka) w rysunku nie przekręcając przy tym
układu współrzędnych (LUW).

Rysując teraz obiekty z włączoną funkcją Orto, zachowają one kierunek prostopadły do ustawionego
właśnie kąta SNAPANG.

Zobacz:

Rys. 1Rys. 2
Rys. 3Rys. 4

Aby przywrócić domyślne ustawienie kursora, należy wartość przyciągania SNAPANG zmienić na <0> i zatwierdzić Enterem.