Strefa WIedzy > Tips and tricks > OBRÓT Z KOPIĄ

OBRÓT Z KOPIĄ

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD obrócić obiekt pozostawiając jego oryginał w początkowej lokalizacji w jednym poleceniu ?

Wystarczy, że uważnie będziesz śledził komunikaty pojawiające się w linii poleceń przy
PRZEKRĘCANIU obiektu.

Rys. 1

Po wskazaniu obiektu do PRZEKRĘCENIA i wybraniu punktu bazowego teraz należy wybrać opcję
KOPIUJ(C) a następnie już standardowo podać kąt obrotu.

Wykonaliśmy zatem jednoczesny „Obrót z kopią” a oryginalny obiekt pozostał na swoim miejscu.
Ta „drobna” modyfikacja na pewno przyspieszy Waszą pracę.