Strefa WIedzy > Tips and tricks > OD – FROM

OD – FROM

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD zacząć rysowanie nowych obiektów podając odniesienie, odległość od już
istniejących elementów rysunku bez konieczności rysowania linii pomocniczych ?

Rys. 1

Załóżmy, że chcielibyśmy wrysować linię, której początek będzie znajdował się dokładnie
w odległości 10,10 jednostek od prawego, górnego narożnika kwadratu
(w punkcie czerwonej strzałki na rysunku).

Po wybraniu ikony LINIA,w odpowiedzi na polecenie „określ punkt bazowy” wpisujemy słowo
FROM i zatwierdzamy Enterem co skutkuje prośbą o podanie PUNKTU BAZOWEGO,
gdzie klikamy właśnie prawy, górny narożnik kwadratu skąd chcemy, aby program odliczył
odległość do początku nowej linii. 

Rys. 2
Rys. 3

a następnie wprowadzamy żądaną odległość @10,10
(poprzedzoną znakiem @ czyli względem punktu wskazanego w poleceniu FROM)

Rys. 4

GstarCAD zaczyna rysować linię z punktu x = 10, y = 10 jednostek od wskazanego miejsca
bazowego.