OOPS

Spis treści

Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie OOPS (z ang.pomyłka) uruchomisz narzędzie cofające ostatnią funkcję „wymaż”, nawet jeśli w międzyczasie zdążyłeś wykonać inne operacje.

Rys. 1

Narysuj np. kwadrat

Rys. 2

Następnie np. okrąg

Rys. 3

Skasuj wrysowany wcześniej kwadrat

Rys. 4

Dorysuj np. polilinię

Rys. 5

Wykonaj np. operację kopiowania polilinii

Rys. 6

Wpisz w linii komend słowo OOPS i zatwierdź Enterem

Możesz w ten sposób odzyskać ostatnio usunięty obiekt (kwadrat), mimo iż od chwili
skasowania go z rysunku wykonałeś kilka innych operacji – wrysowanie okręgu, polilinii, kopiowania …
Standardowa funkcja Cofnij (Ctrl+Z) cofa w programie nawet operację Zoom, a następnie wszystkie
operacje po kolei do momentu usunięcia kwadratu, usuwając bezpowrotnie wszystkie narysowane elementy w rysunku, które utworzyliśmy od tamtej chwili.
Dlatego, jeśli chcesz cofnąć tylko usunięcie obiektu, koniecznie wypróbuj OOPS #