SAVEALL

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD w szybki sposób zapisać wszystkie otwarte rysunki bez każdorazowego
wybierania opcji ZAPISZ lub ZAPISZ JAKO?

Wpisz w linii poleceń SAVEALL i zatwierdź Enterem a wszystkie rysunki zostaną zapisane
w swoich lokalizacjach

Jeśli jednak któryś z rysunków nie był jeszcze nigdzie zapisany wyświetli się oczywiście komunikat
w oknie ZAPISZ RYSUNEK JAKO …