Strefa WIedzy > Tips and tricks > PRZYWRÓCENIE OBWIEDNI KRESKOWANIA

PRZYWRÓCENIE OBWIEDNI KRESKOWANIA

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE…
… możesz w GstarCAD odtworzyć obwiednię kreskowania?
Jeśli przez przypadek usunąłeś sobie kontury zakreskowanego obszaru – nie martw się.
GstarCAD potrafi odzyskać utraconą obwiednię.

Rys. 1

Wejdź w edycję kreskowania a następnie wybierz ikonę ODTWÓRZ OBWIEDNIĘ.

Rys. 2

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK program zada nam jeszcze dwa pytania,
na które odpowiadamy Enterami.

Rys. 3

Obwiednia została przywrócona za pomocą polilinii i zespolona.

Rys. 4