Strefa WIedzy > Tips and tricks > UZGODNIJ WŁAŚCIWOŚCI

UZGODNIJ WŁAŚCIWOŚCI

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD przenieść właściwości z jednego obiektu na inny – podobnie jak w Microsoft
Office Malarzem formatów?

W naszym przykładzie utworzono dwie warstwy o różnych właściwościach:
nazwy, koloru, typu linii oraz szerokości linii a następnie na każdej z nich wrysowano odpowiednie
obiekty np. prostokąt i jego osie symetrii.

Rys. 1

Chcąc wrysować dwa okręgi na warstwie KONTUR popełniliśmy błąd, gdyż nie ustawiliśmy
odpowiedniej warstwy jako bieżącej i wspomniane dwa okręgi wrysowaliśmy zatem na warstwie
OSIE, które przyjęły właściwości tej warstwy.

Rys. 2

Używając tej ikony (lub skrótu klawiaturowego MA) w błyskawiczny sposób
„przeniesiemy” błędnie wrysowane obiekty na wskazaną warstwę – UZGODNIMY
WŁAŚCIWOŚCI. Nie musimy znać wcześniej nazwy tych warstw ani innych ich
właściwości.

Rys. 3

Po wybraniu ww ikony w pierwszej kolejności wybieramy OBIEKT ŻRÓDŁOWY,

Rys. 4

gdzie wskazujemy żłóty prostokąt a następnie …
wybieramy obiekt docelowy

Rys. 5

i wskazujemy nasze dwa błędnie wrysowane okręgi, które natychmiast przejmują opcje ze
wskazanego wcześniej obiektu żródłowego. Enterem kończymy wykonane zadanie.

Rys. 6

Jakie właściwości będą dziedziczone?
Możesz ustalić to wybierając opcję USTAWIENIA(S)
zaraz po wybraniu ikony UZGODNIJ WŁAŚCIWOŚCI.

Rys. 7