PSLTSCALE

Spis treści

CZY WIESZ, JAK …
… możesz w GstarCAD ustawić identyczną skalę rodzaju linii w Przestrzeni Papieru zgodną
z Przestrzenią Modelu?


Wyjściowy rysunek z Przestrzeni Modelu.
Zwróć uwagę na skalę czerwonej linii osiowej.

W przestrzeni Papieru obiekt wygląda niestety inaczej niż na rysunku powyżej.

Aby skale linii w Przestrzeni Papieru zgodne były ze skalą linii z Przestrzeni Modelu należy zmienić wartość zmiennej systemowej PSLTSCALE (paper space linetype scale) na <0> i zatwierdzić Enterem.

Po zregenerowaniu rysunku (REGEN) skale rodzaju linii zgadzają się w obydwu Przestrzeniach:
Papieru i Modelu.
Przestrzeń Papieru będzie teraz zawsze, w tym rysunku, odzwierciedlała skalę rodzaju linii
z Przestrzeni Modelu