Strefa WIedzy > Tips and tricks > SHIFT ORTHO

SHIFT ORTHO

Spis treści

CZY WIESZ, JAK …
… możesz w GstarCAD narysować prostą linię lub polilinię bez użycia opcji F8 (Ortho)?

Wystarczy, że podczas rysowania ww obiektów przytrzymasz wciśnięty klawisz SHIFT.
W poniższym przykładzie zwróć uwagę, że linia jest prosta mimo wyłączenia opcji Ortho.

Analogicznie zachowuje się program przy operacjach kopiowania, obracania, itp. – wystarczy po
wybraniu żądanej opcji i podaniu punktu bazowego przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT i już
mamy szybkie Ortho