REINIT

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE …
… nie musisz restartować GstarCAD, aby wczytać ponownie tablicę Skrótów (Aliasów)
z pliku gcad.pgp?

Jeśli zmieniłeś Aliasy w pliku gcad.pgp …

z reguły należałoby zrestartować program, aby zostały one wczytane przy
starcie programu, kiedy właśnie czynność ta ma miejsce.
Możesz jednak skorzystać z pewnego tricku.
Wpisz w Linii Poleceń (lub przy kursorze myszki) komendę: REINIT

Program spyta się:

Wystarczy wcisnąć przycisk TAK a nowy (przeedytowany) plik z Aliasami
zostanie wczytany do programu bez konieczności jego restartu.