Strefa WIedzy > Tips and tricks > ROZDZIELENIE KRESKOWANIA

ROZDZIELENIE KRESKOWANIA

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz rozdzielić zakreskowany wcześniej obszar (kilku obwiedni wspólnie)
tak, aby każdy był zakreskowany osobno?

Rys. 1

Wystarczy, że po dwukrotnym kliknięciu w zakreskowany obszar wejdziesz do jego edycji
a następnie zaznaczysz parafkę przy opcji ROZDZIEL KRESKOWANIE
i zatwierdzisz przyciskiem OK.

Rys. 2

Od tej pory każdy z obszarów będzie zakreskowany osobno.
Rozdzieliliśmy kreskowanie.

Rys. 3

Nadal jednak będziesz mógł odczytać Obszar łączny w oknie Właściwości (Ctrl+1).

Rys. 4