Strefa WIedzy > Tips and tricks > UKRYWANIE OBRAMOWANIA RZUTNI NA WYDRUKU

UKRYWANIE OBRAMOWANIA RZUTNI NA WYDRUKU

CZY WIESZ, JAK ….


… możesz w GstarCAD ukryć obramowanie Rzutni na wydruku?

Na rysunku poniżej widzimy widoczną kwadratową rzutnię.

Rys. 1

W praktyce wykorzystujemy dwie metody ukrywania rzutni:
1. zakładamy specjalną warstwę do tego typu obiektów w naszym przypadku PS rzutnia
i ustawiamy przy niej drukarkę na nieaktywną, przekreśloną.
2. tworzymy lub przenosimy już gotowe Rzutnie na warstwę Defpoints, która tworzy się
automatycznie przy wstawieniu pierwszego wymiaru do rysunku.
Warstwa ta jest warstwą niedrukowalną.

Rys. 2

Efekt na wydruku będzie następujący – obramowanie rzutni staje się niewidoczne.

Rys. 3

POWODZENIA!