SKETCH

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD utworzyć / naszkicować np. swój własny podpis?

Użyj w tym celu komendy wpisanej z klawiatury o nazwie SKETCH (szkic).


Za pomocą przełączników w Linii poleceń uzyskasz dodatkowe opcje tej ciekawej funkcji.

Aby rozpocząć szkicowanie kliknij LPM w obszarze rysowania lub wprowadź opcję P (pióro).
Kliknij ponownie lub wprowadź opcję P (pióro), aby zatrzymać szkicowanie.


Aby wymazać naszkicowane linie wybierz (podczas, gdy polecenie SKETCH jest aktywne) opcję E
(wymazanie) w wierszu poleceń. Jeżeli opcja pióra jest w użyciu zostanie wyłączona. Przesuwaj kursor
wstecz od punktu końcowego naszkicowanej linii do punktu, w którym wymazywanie ma zostać
zakończone.


Podpis taki możesz zapisać następnie jako Blok i wstawiać go w tabelce rysunkowej na każdym swoim
rysunku.


Możesz umieścić go dodatkowo na niebieskiej warstwie o nazwie np.: Podpisy zyskując realny kolorowy
wydruk oraz możliwość regulacji widoczności takiej warstwy na wydruku.
Przy 10 rysunkach nie jest to specjalnym wow, jednak przy 100 rysunkach wydrukowanych w 5
egzemplarzach … może stanowić pewne ułatwienie .