WIPEOUT

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… przesłonić fragment rysunku ?

Użyj narzędzia PRZYKRYJ(WIPEOUT)

Rysując kształt PRZYKRYCIA np. polilinią uzyskamy następujący efekt:

rys. 1

Zanim jednak zaczniemy rysować granice PRZYCIĘCIA możemy wybrać opcję RAMKI(F).

Jeśli przestawimy ją na NIE(OFF) i ponownie zaczniemy rysować PRZYCIĘCIE
ramki finalnie nie będą widoczne na naszym rysunku.

Rys. 2

Kiedy jednak zaznaczymy myszką „pusty” obszar, gdzie wcześniej wykonana była przesłona obiekty
uwidocznią się.

Rys. 3

Jest to bardzo ciekawe i często używane narzędzie w codziennej praktyce biur projektowych.
Można przesłonić część ściany zamiast wycinać otwór na drzwi lub okna, ukryć zbędne elementy
mapy, aby zrobić miejsce na tabelkę rysunkową, itp.