RENAME

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… narzędzie ZMIEŃ NAZWĘ(RENAME) to fantastyczne narzędzie do wprowadzenia porządku
w rysunku z jednego miejsca bez konieczności przechodzenia przez wiele odrębnych okien
dialogowych?

Wpisując z klawiatury w linii poleceń komendę: RENAME zobaczysz następujące okno dialogowe.

Rys. 1

Okno to daje nam możliwość zmiany nazw: UCSów, , Stylom Wymiarowania, Materiałom, Stylom
wielolinii odniesienia, Blokom, Rzutniom, Widokom, Warstwom, Stylom czcionki oraz Typom Linii.
Niestety brak w nim graficznego podglądu wybranego elementu, co jest szczególnie niekorzystne
przy zmianie nazw bloków (a operację tą będziemy wykorzystywali prawdopodobnie najczęściej).
Dlatego właśnie przedstawimy taką właśnie sytuację.


Wykorzystując ikonę WSTAW należy wybrać żądany blok mając do dyspozycji podgląd graficzny
elementu i odczytać jego nazwę, np. w naszym przypadku: a041.
Nie jest to dobra, prawidłowa nazwa dla wanny o rozmiarze 175 cm.

Rys. 2

Przechodzimy następnie do wspomnianego okna narzędzia RENAME, w którym klikamy na starą
nazwę bloku a pod spodem podajemy prawidłową np.: wanna 175 – rzut.
Jest to zdecydowanie bardziej adekwatna nazwa dla tego bloku rysunkowego.

Rys. 3

Po zatwierdzeniu Enterem zmiany zostają zapisane i w oknie Wstaw – blok wanny
widnieje już pod nową, prawidłową nazwą.

Rys. 4

Operacja jest bardzo prosta jednak bardzo czasochłonna, dlatego tak ważne jest utrzymywanie
porządku w rysunku od samego początku przez jego autora przez cały czas tworzenia projektu.