Strefa WIedzy > Tips and tricks > Y POŁOŻENIA

Y POŁOŻENIA

Spis treści

CZY WIESZ, JAK …
… możesz w GstarCAD ułożyć np. obiekty tekstowe na tej samej linii bez konieczności używania
zaawansowanych narzędzi a tym bardziej przesuwania ich ręcznie krok po kroku ?

Wyjściowe obiekty tekstowe rozłożone losowo

Aby ułożyć je na jednej wspólnej linii na wysokości np. pierwszego napisu z lewej strony
w oknie Właściwości (Ctrl+1) odczytaj i skopiuj do schowka pozycję: Y POŁOŻENIA
W naszym przykładzie będzie to wartość: 924.3689

Następnie zaznacz wszystkie obiekty tekstowe, które chcesz rozmieścić
i w tym samym polu wklej skopiowaną wcześniej wartość.

Rysunek powinien wyglądać następująco

Analogicznie sytuacja będzie wyglądała ze współrzędną X POŁOŻENIA.