Strefa WIedzy > Tips and tricks > ZMIEŃ BLOK

ZMIEŃ BLOK

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD w szybki sposób ZAMIENIĆ BLOK inny?

W palecie Express na karcie Bloki znajdziesz bardzo przydatne narzędzie ZMIEŃ BLOK.
Ten sam efekt osiągniesz wpisując w linii poleceń komendę: BLOCKREPLACE


W przykładowym rysunku istnieją dwa bloki: umywalka i wc.

Chcielibyśmy zastąpić np. blok umywalki blokiem wc.

Po wybraniu ww ikony wskazujemy na liście blok w celu zastąpienia i po zatwierdzeniu przyciskiem OK …

… wskazujemy blok do zastąpienia (ten, którym chcemy zastąpić poprzedni).

Bloki będą podmienione w swoich zdefiniowanych punktach bazowych, ze zdefiniowaną skalą
i obrotem. Program wyszukuje bloki po nazwie.
Efekt działania widzimy na poniższym rysunku.

przed

po

Dlatego, tak jak widzisz, praca z programem daje nam duże możliwości jednak wymaga od nas bardzo
pedantycznej, przemyślanej pracy