Strefa WIedzy > Tips and tricks > ZMIEŃ KOLOR BLOKU

ZMIEŃ KOLOR BLOKU

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD w szybki sposób ZAMIENIĆ KOLOR BLOKU?

Jeżeli z jakiś powodów zachodzi konieczność zmiany koloru bloku możemy to szybko uczynić bez wchodzenia w jego definicję.
Użyjmy przedstawionej obok ikony z palety Express.
ZMIEŃ KOLOR BLOKU.

Program prosi nas o podanie nowego numeru koloru bloku. Domyślnie wartość ta zdefiniowana jest na <7> czyli kolor biały

Po wpisaniu nowej wartości np. 2 i wskazaniu bloków przyjmą one kolor żółty a po zmianie wartości na
3 i wskazaniu bloków zmienią one swój kolor na zielony, itd.