Aktualności > Analiza nasłonecznienia z nakładką Linijka Słońca

Analiza nasłonecznienia z nakładką Linijka Słońca

2023-05-18

Analiza nasłonecznienia z nakładką Linijka Słońca

Linijka Słońca jest narzędziem służącym do pomiaru czasu nasłonecznienia, które wykorzystuje zmodyfikowany zegar słoneczny. Diagram Linijki Słońca pozwala odczytać kąt padania promieni słonecznych w płaszczyźnie poziomej oraz długość cienia rzucanego przez przeszkody w określonych godzinach. Została po raz pierwszy opisana w książce „Słońce w Architekturze” autorstwa Mieczysława Twarowskiego w 1961 roku.

Diagram Linijki Słońca MT opracowany przez Mieczysława Twarowskiego

Diagram Linijki Słońca to skuteczne narzędzie ułatwiające pracę architektów, które umożliwia analizę i projektowanie budynków z uwzględnieniem optymalnego nasłonecznienia. W polskim ustawodawstwie przepisy dotyczące minimalnego czasu nasłonecznienia w budynkach pojawiły się po raz pierwszy w 1994 roku, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Syntetyczna postać diagramu wyskalowanego zgodnie z algorytmem solarnym – element programu Linijka Słońca

Dokładność narzędzia Linijka Słońca

Linijka Słońca jest narzędziem, które pozwala na precyzyjny pomiar czasu nasłonecznienia dla danej szerokości geograficznej. Jest szczególnie przydatna przy projektowaniu i planowaniu pomieszczeń, gdzie ważne jest uwzględnienie odpowiedniego i zgodnego z normami czasu nasłonecznienia. Linijka Słońca została stworzona na podstawie diagramów opracowanych dla równonocy wiosennej i jesiennej, które uwzględniają czas lokalny i pozycję Słońca na niebie.

Jednak, aby spełnić wymogi przepisów, które określają odpowiedni czas nasłonecznienia dla pomieszczeń mieszkalnych (od godziny 7:00 do godziny 17:00), konieczne jest uwzględnienie rzeczywistej pozycji Słońca na niebie w tych krytycznych momentach pomiaru.

Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z algorytmu solarnego do skorygowania wartości kątowych azymutów dla poszczególnych godzin lub skorzystanie z dedykowanego programu, takiego jak Linijka Słońca, który automatycznie uwzględnia te korekty. Dzięki temu można dokładnie określić czas nasłonecznienia w danym miejscu i dostosować usytuowanie projektowanych obiektów do oświetlenia naturalnego.

Mocne strony programu Linijka Słońca

Linijka Słońca to narzędzie, które ma wiele zalet, które ułatwiają analizę nasłonecznienia i projektowanie budynków:

1. Wektorowy charakter: Linijka Słońca jest narzędziem wektorowym, co oznacza, że można dokładnie określić pozycję Słońca na niebie w początkowym i końcowym momencie trwania czasu nasłonecznienia. Dzięki temu można wizualnie zobaczyć, gdzie promienie słoneczne padają na projektowany budynek i czy istnieją jakieś przeszkody.

2. Prosta interpretacja: Diagram Linijki Słońca prezentuje informacje w sposób prosty i czytelny. Dzięki niemu można szybko odczytać podstawowe informacje, takie jak usytuowanie budynku względem stron świata i innych budynków w okolicy.

Maksymalny kąt wychylenia budynku dwutraktowego w kierunku północnego wschodu

3. Wykrywanie nieprzekraczalnych linii zabudowy: Diagram Linijki Słońca umożliwia projektantom identyfikację nieprzekraczalnych linii zabudowy, czyli obszarów, na których nie powinny znajdować się przeszkody, aby zapewnić odpowiedni czas nasłonecznienia. To ułatwia projektowanie budynków w sposób zgodny z wymaganiami minimalnego czasu nasłonecznienia.

Minimalna odległość pomiędzy projektowanymi budynkami

4. Szybkość obliczeń: Korzystanie z Linijki Słońca pozwala na szybkie dokonywanie obliczeń dotyczących usytuowania budynków względem stron świata oraz innych istniejących lub projektowanych budynków. To skraca czas potrzebny na analizę i planowanie optymalnego nasłonecznienia.

Dzięki tym zaletom program Linijka Słońca stanowi cenne narzędzie dla architektów i projektantów, umożliwiając precyzyjną analizę nasłonecznienia i projektowanie budynków z uwzględnieniem optymalnego oświetlenia naturalnego.