Aktualności > Autozapis w GstarCAD :Program CAD 2D w praktyce, czyli wszystko o zapisie plików w GstarCAD

Autozapis w GstarCAD :Program CAD 2D w praktyce, czyli wszystko o zapisie plików w GstarCAD

2019-09-11

Autozapis w GstarCAD :Program CAD 2D w praktyce, czyli wszystko o zapisie plików w GstarCAD

Program CAD 2D w praktyce, czyli wszystko o zapisie plików w GstarCAD: autozapis, lokalizacja plików oraz informacja jak odzyskać uszkodzone pliki (funkcja Recovery i odzyskiwanie plików)

Zapis plików w programie CAD to podstawa pracy z narzędziem. GstarCAD umożliwia domyślne ustawienie formatu zapisu dla naszych projektów, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Poniżej krok po kroku opisaliśmy i zaprezentowaliśmy jak efektywnie wykorzystać tę funkcję.

W celu skorzystania z opcji zapis plików, w pierwszej kolejności należy otworzyć główne menu programu za pomocą polecenia OPTIONS. W zakładce Otwórz i zapisz, pojawi się do wyboru domyślny format zapisu naszego projektu.

\"\"

Oczywiście, jest to tylko ustawienie domyślnego formatu. Jeżeli będziemy chcieli zapisać pojedynczy projekt w innym formacie niż domyślny, wystarczy że wybierzemy w programie opcję Zapisz jako. Program CAD, GstarCAD umożliwia zapis plików w różnych formatach, dlatego po wybraniu tej opcji pojawią się: DWG/DXF/DWS/DWT.

\"\"

 

 

Autozapis w GstarCAD

Program GstarCAD posiada opcję włączającą automatyczne zapisywanie projektów, nad którymi pracujemy (autozapis). Możemy sami ustawić, czas w minutach pomiędzy zapisami, a także określić miejsce, w którym znajdują się pliki autozapisu.

Powyższe ustawienia można sprawdzić w głównych opcjach programu (polecenie OPTIONS). Lokalizację plików automatycznego zapisu, sprawdzimy w zakładce:

Plik -> Położenie pliku automatycznego zapisu:

\"\"

 

W tym miejscu warto wspomnieć także o folderze AppData\\Local\\Temp – jest to folder, który zawiera pliki konfiguracyjne GstarCAD’a.

Folder AppData jest domyślnie ukryty przez ustawienia Systemu Windows. Z informacji na stronie Microsoft możemy się dowiedzieć, że ma to na celu ochronę danych użytkownika i ustawień przed niepożądaną zmianą lub usunięciem. Zawiera wiele ważnych danych, takich jak: ustawienia programów, pliki cookie IE, historię przeglądania IE, pliki tymczasowe tworzone przez aplikacje itp.

W celu odblokowania tego folderu wystarczy zmienić jedną opcję w Opcji Eksploratora plików w Panelu Sterowania, stosując zaznaczenie jak na poniższym zrzucie ekranu:

\"\"

 

Wróćmy do funkcji: autozapis. W głównych opcjach programu mamy możliwość ustawienia czasu w minutach, pomiędzy zapisami. Pozwoli to na pełną kontrolę nad zapisem czasu naszej pracy.

\"\"

 

Jak odzyskać uszkodzone pliki w programie GstarCAD?

Podczas pracy nad zaawansowanymi projektami, może zaistnieć sytuacja, w której program CAD napotka niespodziewany błąd, po czym się zamknie. Jak odzyskać uszkodzone pliki? GstarCAD oferuje nam narzędzia i funkcje służące do odzyskania uszkodzonego projektu (odzyskiwanie plików).

Służą do tego poniższe opcje:

\"\"

Recovery (polecenie RECOVER) – Pozwala nam na wskazanie uszkodzonego pliku DWG/DXF i jego automatyczne naprawienie przez program.

Recovery Manager – Tutaj program automatycznie podpowiada nam, które pliki ostatnio uległy uszkodzeniu. Umożliwia także opcję przeniesienia się do lokalizacji, w której przechowywane są informacje o uszkodzonych plikach.

Kopie zapasowe w GstarCAD przechowywane są we wspomnianym już wcześniej folderze: AppData\\Local\\Temp. Pliki tam zawarte dotyczą programu GstarCAD i projektów DWG, mają dość nietypowy format sv$ – możliwy do ustawienia w Opcjach jako Rozszerzenie plików tymczasowych.

Istnieje bardzo prosty sposób na zmianę formatu tych plików w format DWG, który otworzy program CAD 2D, GstarCAD. To pozwoli nam odzyskać uszkodzony projekt. Zmiana tego formatu to nic innego jak zmiana nazwy pliku. Wystarczy usunąć końcówkę sv$, a następnie dopisać dwg.

\"\"