Aktualności > Dodatkowe linie w GstarCAD

Dodatkowe linie w GstarCAD

2019-03-28

Dodatkowe linie w GstarCAD

Odniesienie sukcesu w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym uwarunkowane jest wieloma czynnikami, które wpływają na końcową gratyfikację pracy architekta. Poza talentem wspartym ciężką pracą, wyobraźnią przestrzenną, wielogodzinnymi analizami map, wymianą informacji branżowych, studiów, konsultacji i dyskusji – niezbędne jest odpowiednie narzędzie jakie ma nam posłużyć do wykonania projektu – program do projektowania.

 

Programy służące do przedstawienia graficznego koncepcji i dalej w kolejności właściwego ukończonego projektu, muszą być wydajne i niezawodne.

 

W fazie koncepcyjnej projektu i na etapie poszukiwań właściwych rozwiązań, opartych wielokrotnie na wyczerpujących analizach fotografii, wizytacji w terenie, oswajania z „genius loci”, często posługujemy się rysunkiem odręcznym. Własna legenda oznaczeń i symboli np. dominant i otwarć widokowych, użyta prawidłowo i konsekwentnie, pozwala autorowi opracowania w czytelny sposób przedstawić ideę projektu. To wszystko na co możemy sobie pozwolić w pierwszym etapie pracy nad projektem, dalej już tylko komputer i druk lub zapis cyfrowy.

 

Projektowanie wspomagane komputerem stawia przed nami wymagania, aby ukończony projekt był ujednolicony graficznie i spójny z przyjętymi zasadami rysunku technicznego – co nie jest najłatwiejsze przy braku doprecyzowanych i zunifikowanych norm oznaczeń graficznych dla projektowania w skali urbanistycznej.

 

Podniesienie wydajności naszej pracy jest możliwe tylko wówczas, kiedy dobrane oprogramowanie CAD, może sprostać naszym oczekiwaniom. Kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem nowego oprogramowania to głównie:

– gotowe biblioteki symboli branżowych i łatwy sposób ich edycji

– intuicyjne tworzenie własnych bibliotek obiektów 2D

– swobodna edycja grubości, koloru i kształtu linii i szrafu

– właściwe odwzorowanie kolorów z poziomu cyfrowego na planszę wydruku

– import gotowych podkładów (map) w wersji cyfrowej w formatach .dwg, .pdf, .tiff, .jpg

 

Obecnie na rynku, jest dostępna szeroka paleta programów CAD do projektowania w środowisku 2D i 3D. Programy różnią się od siebie m.in. gamą funkcji i narzędzi do prezentacji projektu w jego końcowej fazie – wizualizacji. Narzędzie do modelowania rzeźby terenu, analizy nasłonecznienia, przekrojów 3D, niezwykle wzbogaca projekt i bez wątpienia ułatwia prezentację idei i założeń klientowi. Jednakże rodzi się pytanie czy dla projektów stricte urbanistycznych związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej lub analiz dla SUiKZP i MPZP jest nam konieczne modelowanie 3D? A jeśli nie, to jakie narzędzie wybrać?

 

Jako projektant z wieloletnim doświadczeniem, przed zakupem odpowiedniego narzędzia do profilu działalności naszego biura skupiłem swoją uwagę na programach CAD 2D. Postawiłem trzy wymagania, odnośnie funkcjonalności nowego narzędzia:

– program ma umożliwiać płynną pracę na podkładach geodezyjnych i kartograficznych

– posiadać proste w obsłudze narzędzia do edycji linii i  szrafów

– generować automatycznie i w skali arkusze wydruku

 

Znalazłem kilka ofert na rynku, wszystkie o zbliżonej funkcjonalności. Odrzuciłem programy w angielskiej wersji językowej co wynikało z oczekiwań zespołu projektowego pracowni. Kolejnym kryterium była cena i sposób licencjonowania programu. Ta ostatnia bramka selekcji, pozwoliła wyłonić tylko jeden program: GstarCAD. Co mnie przekonało? Przede wszystkim dystrybutor firma TMSys z Krakowa. Sprzedawca ma silną pozycję na krajowym rynku i oferuje wieczystą licencję w konkurencyjnej cenie do podobnych programów. Ponad to z uwagi na stałą rotację zatrudnienia architektów w naszej pracowni, ważne dla mnie było wsparcie techniczne na etapie wdrożenia oprogramowania i dostępne od ręki szkolenia dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.

 

Program posiada bibliotekę oznaczeń graficznych (symbole) – nakładkę branżową wspomagającą pracę architekta. Program GstarCAD posiada niemalże identyczny interface i układ palet narzędziowych jak w najpopularniejszym programie cadowskim na rynku. Jest to duży plus w trakcie zmiany oprogramowania, mając na uwadze posiadane umiejętności i przyzwyczajenia w poruszaniu się w programie, nabyte jeszcze w trakcie studiów. Dzięki tym samym rozszerzeniom zapisu plików projektu tj. dwg i dxf, współpraca z branżystami i migracja plików odbywa się bez straty danych. W eksportowanym pliku nie występują błędy w postaci niekontrolowanych zmiany w układzie warstw, kolorów czy grubości linii i rodzajów szrafów.

 

Poza atrakcyjną ceną i gwarantowanym wsparciem technicznym, na uwagę zasługuje możliwość wyboru typu wieczystej licencji między elektryczną on-line, a mobilną w postaci klucza USB. Mobilna licencja daje możliwość pracy poza biurem na dowolnym komputerze. Takie rozwiązanie sprawdza się w pracy w terenie.

 

Z przekonaniem mogę polecić koleżankom i kolegom architektom w/w program GatarCAD. Z uwagi, że projektowanie jest procesem ciągłym i wymaga niejednokrotnie rewizji pomysłu i przyjętych rozwiązań, niezwykle ważne jest aby narzędzie naszej pracy było stabilne, intuicyjne i skutecznie wspomagało projektowanie. Taki jest GstarCad.

mgr inż. arch. Wojciech Lemański

 

[yellow_button anchor=\”Pobierz Instrukcje – Nowe Linie\” url=\”https://gstarcad.pl/wp-content/uploads/2019/03/Instrukcja-nowe-linie-GstarCAD.pdf\” target=\”_blank\”]

 

[yellow_button anchor=\”Pobierz Plik – Nowe Linie\” url=\”http://tmsys.pl/ftp/GstarCAD/linie.rar\” target=\”_blank\”]