GstarCAD w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG