Informujemy, że dedykowana dla geodetów nakładka GstarGeoCAD jest już w pełni kompatybilna z GstarCAD 2015. Zachęcamy do pobierania i testowania.

https://gstarcad.pl/filedownloads/G2015GeoCad.rar