LITIO 2.0 – Nowa nakładka do projektowania blach dla GstarCAD - GstarCAD - program CAD 2D do plików DWG