Nakładki branżowe > ABC Rama 3D

ABC Rama 3D

ABC Rama 3D to uniwersalna nakładka do programu GstarCAD. Umożliwia obliczanie dowolnych ustrojów prętowych, płaskich oraz przestrzennych. Wymiarowanie jest w pełni zgodne z PN.

2 600,00 PLN

ABC Rama 3D

Dzięki nakładce ABC Rama 3D użytkownicy programu GstarCAD zyskują szereg nowych możliwości projektowych. Program umożliwia analizę statyki oraz dynamiki każdego płaskiego czy też przestrzennego ustroju prętowego, a przede wszystkim takich elementów jak:

  1. Belka
  2. Ruszt
  3. Kratownica
  4. Rama płaska
  5. Rama przestrzenna

Niezbędny do obliczeń model tworzony jest graficznie z zastosowaniem mechanizmów stosowanych w programach  CAD np. podkład punktów magnetycznych. Zintegrowane mechanizmy  dzielą w sposób automatyczny wprowadzone elementy, łącząc nowe fragmenty modelu z tymi utworzonymi wcześniej. Nakładka ABC Rama 3D została wyposażona w procedury generacyjne dla zadawania łuków kołowych, parabolicznych i eliptycznych. Umożliwia również powtarzanie wybranych fragmentów tworzących motywy, poprzez przesunięcie ich liniowo – możliwe jest również obrócenie  wokół osi lub po spirali.

Więcej informacji: www.pro-soft.gliwice.pl

Branża: Architektura