Nakładki branżowe > ABC Tarcza

ABC Tarcza

ABC Tarcza to uniwersalna nakładka do programu GstarCAD. Umożliwia obliczanie tarcz z pełnym wymiarowaniem tarcz żelbetowych. Uwzględnia zarysowanie według  EC 2.

 

2 800,00 PLN

ABC Tarcza

Dzięki nakładce ABC Tarcza użytkownicy programu GstarCAD zyskują szereg nowych możliwości. Program oferuje:

  1. Możliwość rozwiązania wszystkich tarcz nośnych (również tarcz wielopolowych) oraz tarcz stężających. Tarcze mogą zostać dowolnie ukształtowane, perforowane oraz podparte zgodnie z  preferencjami użytkownika.
  2. Uwzględnienie lokalnych zmian grubości, materiałów, jak również odkształcalnosci podłoża.
  3. Uwzględnienie wszystkich typów obciążeń (obciążenie pionowe, obciążenie poziome oraz ciężar własny) wraz z wymuszonym odkształceniem podłoża, wpływem temperatury oraz skurczu.
  4. Możliwość wyznaczenia  zbrojenia w zadanych kierunkach. ABC Tarcza umozliwia również zadanie własnego zbrojenia jako dyspozycji dla konstruktora.
  5. Przedstawienie wytężenia elementów tarczy według wybranych hipotez.

Celem rozwiązania zagadnień statyki program ABC Tarcza wyposażono w MES (Metodę Elementów Skończonych). Program jest jednak na tyle intuicyjny, że nie wymaga od użytkowników znajomości tej metody. Wszystkie etapy obliczeń (przygotowanie danych, analiza wyników obliczeń statycznych, wprowadzenie zbrojenia, określenie zarysowania oraz ugięć płyty zarysowanej) są wspomagane graficznie, dzięki czemu przygotowanie danych i czas poświęcony na analizę wyników zostały ograniczone do minimum.

Więcej informacji: www.pro-soft.gliwice.pl

Branża: Architektura