Nakładki branżowe > BiK Żelbet

BiK Żelbet

BiK Żelbet to nakładka dla GstarCAD, służąca do profesjonalnego projektowania  konstrukcji żelbetowych. Zdecydowanie usprawnia zarówno wykonywanie rysunków, jak i opisywanie oraz tworzenie zestawień stali zbrojeniowej.

1 800,00 PLN

BiK Żelbet

Uwaga: Posiadanie nakładki BiK Base jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii BiK.


BiK Żelbet przeznaczony jest do sprawnego rysowania konstrukcji żelbetowych. Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej. Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon. Program współpracuje z modułem BiK Base i wykorzystuje jego procedury zarządzające i standard warstw.

Funkcje BiK Żelbet

 • Makro przekrój przez płytę – pozwala na szybkie wygenerowanie detalu przekroju przez płytę żelbetową np. w celu pokazania układu zbrojenia
 • Pręt dystansowy – makrodefinicja pręta dystansowego stosowanego w płytach żelbetowych, tworzony wraz z prętem wyciągniętym o oznaczonych dł. segmentów oraz stosownym opisem umożliwiającym zestawienie stali
 • Pręt powierzchniowy naroże – pomocne przy dozbrajaniu naroży płyty żelbetowej, pręty dozbrojenia zgodne ze standardem prętów powierzchniowych BiKa
 • Dynamiczna aktualizacja rozkładu zbrojenia – narzędzie do szybkiego odświeżenia rozkładu i opisu prętów powierzchniowych np. w przypadku edycji obrysu strefy
 • Kopiuj pręt powierzchniowy – umożliwia łatwe powielenie rozkładu pręta wraz z obrysem strefy i opisem, skopiowane elementy mogą podlegać późniejszej pełnej edycji, czy zestawieniu
 • Nowe zestawienie siatek – nowy typ zestawienia siatek zbrojeniowych w postaci dynamicznej tabeli programu CAD
 • Nowy rozkład siatek  – rozkład siatek zbrojeniowych jako szyk dynamiczny, prosty i wygodny w użyciu*
 • Analiza podobieństwa siatek – przy wstawianiu siatki zbrojeniowej analizowane są istniejące w rysunku siatki, co zapewnia prawidłową numeracje
 • Zmiana położenia opisu pręta – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis pręta, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie
 • Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali zbrojeniowej
 • Możliwość szybkiego odczytu liczby prętów w rozkładzie podczas opisu pręta widokowego
 • Włączanie/Wyłączanie wypełnienia polilinii
 •  Pręty zgodne z EC – nowy, dynamiczny sposób rysowania prętów żelbetowych o zestandaryzowanych kształtach.
 • Zestawienia stali EC – nowe zestawienie stali zbrojeniowej zawierające informacje o długościach poszczególnych segmentów oraz miniaturach prętów.
 • Dynamiczna aktualizacja zestawień zbrojenia – inteligentne zestawienia, pamiętające o obiektach źródłowych, umożliwiające edycję zakresu, wskazanie źródeł oraz regenerację zestawienia.
 • Nowa definicja przegięcia – możliwość zdefiniowania przegięcia pręta widokowego poprzez trzy możliwości: odgięcie i kąt, odgięcie i długość, długość i kąt.Galeria BiK X

Zdajemy sobie sprawę, że podczas tworzenia dokumentacji najbardziej czasochłonne nie jest rysowanie samego elementu konstrukcyjnego, ale jego edycja wynikająca ze zmian, rewizji itd. Dlatego w BiK Żelbet o wiele łatwiej edytować już istniejące elementy oraz zarządzać numeracją w opisach prętów i pozycjami konstrukcyjnymi.

BiK Żelbet:

 • Wymiarowanie prętów oraz pomiar ich długości całkowitej w dowolny sposób
  Wymiarowanie bazuje na PN-EN ISO 3766 (met. A-gabarytowo, met. B-osiowo, wymiar rzeczywisty).
 • Wybór dokładności wymiarowania wyciąganego pręty oraz jego długości całkowitej
  Dla wybranej jednostki można wybrać ilość miejsc po przecinku oraz zaokrąglanie do pełnych 5mm (np. 125.6cm lub 125.5cm lub 126cm)
 • Intuicyjny sposób rysowania zbrojenia
 • Automatyczny opis wszystkich lub tylko niestandardowych średnic gięcia pręta
 • Wybór własnego stylu tworzonej dokumentacji
  Dostępnych jest 6 styli opisów pręta, rysowanie pręta z gubością lub bez itd..
 • Menadżer pozycji do zarządzania elementami żelbetowymi
  Dzięki temu w zestawieniu widać ile jest pozycji i ile jest w każdej z nich prętów.
 • Menadżer zbrojenia do renumeracji, konsolidowania i porządkowania numeracji
  Brak konieczności pilnowania i edytowania numeracji prętów.
 • Zautomatyzowana aktualizacja opisu pręta wraz z aktualizacją jego wyciągniętego schematu
 • Automatyczna rozkładarka strzemion i dowolnych prętów widokowych
  Pręt w widoku można rzutować na wybrany kierunek, a następnie rozłożyć w max. 3 strefach.
 • Edycja rozłożonych prętów za pomocą 1 polecenia
 • Łatwe i szybkie polecenie do wstawiania przegięcia pręta
  Polecenie przydatne np. przy zmianie gabarytu elementu żelbetowego.
 • Automatycznie tworzenie zestawienia stali
  Wystarczy wskazać obszar z opisami prętów do zestawienia.
 • Dokładny opis pod tabelką zestawieniową
  Informacja bardzo ważna dla wykonawcy w jaki sposób pręty zostały zwymiarowane.
 • Automatyczne tworzenie opisów
  Użytkownik podaje tylko ilość prętów i ew. uwagi. Pozostałe parametry uzupełnia automatycznie program.
 • Automatyczne tworzenie opisów powielonych
  Na bazie opisanego pręta można bardzo szybko opisać ten sam pręt w innym widoku.