Nakładki branżowe > CP-Symbols Electrical

CP-Symbols Electrical

Seria CP-Symbols Electrical to zestaw bibliotek symboli i obiektów dla użytkowników programu GstarCAD, które wspomagają projektowanie  instalacji elektrycznych. CP-Symbols Electrical składa się z 5 bibliotek: IEC i NFPA, Rzuty, Schematy, Oświetlenie, Diagramy i schematy blokowe. Każda z tych bibliotek może być nabyta osobno, jako seria lub w pakiecie CP-Symbols Suite.

1,880.00 PLN

CP-Symbols Electrical


 Biblioteka  IEC, NFPA zawiera symbole zgodne z normami EN 60617 oraz NFPA 79.

W bibliotece CP-Symbols Electrical – IEC, NFPA znajdują się następujące kategorie symboli:

 • IEC (symbole pionowe – aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa, przyrządy pomiarowe, wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej; elementy czynne – diody, tranzystory, tyrystory, różne; elementy bierne – oporowe, pojemnościowe, indukcyjne, linie opóźniające, piezoelektryczne);
 • NFPA (symbole pionowe – 1L, 2L, 3L, zaciski, różne; symbole poziome – 1L, 2L, 3L, zaciski, oznaczenia, różne).

 Biblioteka Rzuty zawiera symbole instalacji elektrycznych wykorzystywane na planach i rzutach budowlanych.

W bibliotece CP-Symbols Electrical – Rzuty znajdują się następujące kategorie symboli:

 • architektoniczne i topograficzne plany (gniazda, łączniki, przyciski, oznaczenia, różne – m.in. wzmacniacze, głowice zakończone z anteną lokalną);
 • oświetlenie (lampy, oprawy, oświetlenie awaryjne, punkty przyłączeniowe, rodzaje światła, różne – m.in. wskaźnik świetlny pola promieniowania);
 • wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej (elektrownie, różne – m.in. agregaty prądotwórcze);
 • automatyka i pomiary przemysłowe (mierniki i rejestratory, różne);
 • instalacje przeciwpożarowe (czujniki, urządzenia gaśnicze, centrale, sygnalizacja i ostrzegacze, różne – m.in. puszki przyłączeniowe; wycofane z normy);
 • instalacje alarmowe i dozorowe (czujniki, centrale, czytniki, bariery, sygnalizacja, różne);
 • telekomunikacja (stacje radiowe, anteny, aparaty telefoniczne, różne);
 • uziomy (m.in. podłączenia ochronne, piony ochronne);
 • elementy bierne (linie opóźniające);
 • medycyna (urządzenia, szpital dyżurka, wzmacniacze obrazu rtg, generatory fal uderzeniowych, elektrochirurgia, różne – m.in. ogranicznik uciskowy, przesłona tęczówkowa, obrót anody);
 • RTV i AGD (AGD, RTV, technika komputerowa, czasowe, odtwarzanie i zapis dźwięku, głowice, różne).

 Biblioteka Schematy zawiera symbole stosowane na różnego rodzaju schematach, w tym schematach instalacji prądowych, instalacji niskiego napięcia, teletechnicznych i innych.

W bibliotece CP-Symbols Electrical – Schematy znajdują się następujące kategorie symboli:

 • aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa (zestyki, złącza, łączniki, styczniki i odłączniki, przełączniki, wyłączniki, cewki i przekaźniki, wybieraki, bezpieczniki, różne, wycofane z normy);
 • oświetlenie (lampy, oświetlenie awaryjne, różne);
 • przyrządy pomiarowe (mierniki, rejestratory, termopary, różne, wycofane z normy);
 • wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej (silniki, prądnice, transformatory, przekładniki, różne – m.in. generatory termoelektryczne, regulatory indukcyjne trójfazowe; wycofane z normy);
 • automatyka i pomiary przemysłowe (czujniki i króćce, mierniki i rejestratory, zawory, zespoły wykonawcze, przetworniki, urządzenia, sterowanie, symbole przekształceń sygnałów, różne);
 • instalacje przeciwpożarowe (czujniki, centrale, różne – m.in. puszki przyłączeniowe);
 • instalacje alarmowe i dozorowe (czujki, sygnalizacja, komunikacja, system przyzywowy, centrale, czytniki, różne, wycofane z normy);
 • instalacje EIB (czujniki, przetworniki, sterowniki, wejścia/wyjścia, różne);
 • telekomunikacja (filtry, generatory, przetworniki, wzmacniacze, nieciągłość, odgałęźniki, stacje radiowe, aparaty telefoniczne, różne – m.in. zaczepy gwiazdowe łączeniowe);
 • elementy bierne (oporowe, pojemnościowe, indukcyjne, linie opóźniające, piezoelektryczne, wycofane z normy);
 • elementy czynne (diody, tranzystory, tyrystory, różne, lampowe);
 • medycyna (urządzenia, szpital dyżurka, różne);
 • RTV i AGD (odtwarzanie i zapis dźwięku, czasowe, różne -m.in. żyroskopy);
 • linie (słupy, linie i przewody, wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej, telekomunikacja);
 • architektoniczne i topograficzne plany (łączniki, różne).

 Biblioteka Oświetlenie zawiera obszerną bazę różnego rodzaju opraw oświetleniowych.

W bibliotece CP-Symbols Electrical – Oświetlenie znajdują się następujące kategorie symboli:

 • oświetlenie (oświetlenie – m.in. oprawy oświetleniowe sufitowe/ścienne; oświetlenie świetlówkowe, różne m.in. panel, reflektor);
 • Philips (oprawy przemysłowe, oprawy do wbudowania, oprawy typu Downlights, oprawy FAREL, oprawy zewnętrzne, oprawy zawieszakowe i nasufitowe);
 • oświetlenie liniowe (m.in. system opraw na jedną/dwie świetlówki).

 Biblioteka Diagramy, schematy blokowe zawiera symbole wykorzystywane w schematach blokowych wielu branż.

W bibliotece CP-Symbols Electrical –  Diagramy, schematy blokowe znajdują się następujące kategorie symboli:

 • algorytmy (symbole podstawowe, pętle i przetwarzanie danych, urządzenia wejścia/wyjścia, dane i pamięć, określenie relacji, dodatkowe);
 • schematy funkcyjne (symbole – m.in. działanie, krok początkowy, rozkaz; człony sygnałowe – m.in. załączenie, wyłączenie, człon czasowy);
 • sieci komputerowe (sieci komputerowe – m.in. skaner, gniazdo, terminal komputerowy; lokalizacja sieci, serwery, serwery montowane na stojakach, inne – m.in. fax, telefon komórkowy);
 • BPMN – Notacja i Model Procesu biznesowego (zdarzenia, bramki, czynności, znaczniki czynności, typy zadań, dane);
 • osoby;
 • inne (m.in. strzałki, skrzyżowania);
 • relacje podmiotów (m.in. jeden do wielu, zero do jednego);
 • przykłady (schemat sieci, algorytm równania kwadratowego, schemat funkcyjny, schemat blokowy: elektryczny, blokowy schemat technologiczny, schemat BPMN).

W bibliotece CP-Symbols Electrical znajdują się również ogólne polecenia:

 •  Linie (przewody) – funkcja ta pozwala rysować jednokreskowe przewody oraz linie w widoku schematycznym;
 •  Ramki i tabelki – zawiera bibliotekę podstawowych ramek i tabelek rysunkowych;
 •  Atrybuty i opisy – służy do edycji wartości atrybutów jednego lub wielu symboli;
 •  Zestawienia materiałów – służy do tworzenia zestawień z elementów użytych na rysunku.