Nakładki branżowe > e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Nowe podejście do rysowania. Wstawiasz wiele obiektów Dynamicznego Zbrojenia, w których możesz używać różne typy prętów z różnymi parametrami. W każdej chwili obiekty te możesz edytować, zmieniać wszystkie ich parametry, rozszerzać, rozciągać, zmieniać ich orientację, itd., a one automatycznie się zaktualizują. Możesz je również dowolnie ustawiać, przesuwać, obracać, kopiować, odbijać lustrzanie, itd. Błyskawicznie możesz tworzyć nowe Dynamiczne Zbrojenia z cechami i na podstawie innych. Na koniec wygenerujesz zestawienia stali na kilka sposobów i z miniaturkami prętów kodowanych. Tylko pomyśl ile czasu w ten sposób zaoszczędzisz… A wszystko to i więcej zobaczysz dokładnie na naszych filmach instruktażowych.

1500,00 PLN

e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

Moduł e-CAD Dynamiczne Zbrojenie współpracuje z wszystkimi pozostałymi modułami branżowymi e-CAD i jest ich doskonałym uzupełnieniem. Na obiektach dynamicznego zbrojenia można wykonywać wiele operacji przy użyciu narzędzi chociażby z modułu e-CAD Żelbet (np. renumeracja, wyszukiwanie, edycja, zestawienia, itd.)

Nakładki e-CAD współpracują od wersji GstarCAD 2023 również z wersją 64-bit

Zamów

Menu, funkcjonalności i narzędzia nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie:

Konfiguracja [E-K]

Wstawianie dynamicznego zbrojenia [E-DZW]

Rysowanie dynamicznego zbrojenia [E-DZR]

Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia [E-DZKW]

Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia [E-DZKR]

Edycja dynamicznego zbrojenia [E-DZE]

Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia [E-DZS]

Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia [E-DZG]

Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt [E-DZC]

Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia [E-DZK]

Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo [E-DZPZ]

Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo [E-DZPI]

Pokazywanie zbrojenia poglądowego [E-DZPZP]

Ukrywanie zbrojenia poglądowego [E-DZUZP]

Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego [E-DZUP]

Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia [E-DZZO]

Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia [E-DZZP]

Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia [E-DZZ]

Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia [E-DZO]

Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia [E-DZOP]

Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia [E-DZWP]

Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia [E-DZOD]

Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia [E-DZUD]

Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia [E-DZUG]

Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie [E-DZUGW]

Zestawienie tekstowo-graficzne stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSTGPK]

Zestawienie graficzne stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSGPK]

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG [E-ZSTPK]

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do arkusza Excela®

Zestawienie tekstowe stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV