e-CAD Podstawowy – GstarCAD
ecad stal

e-CAD Podstawowy

e-CAD Podstawowy to zestaw specjalistycznych narzędzi dla programu GstarCAD, które wspomagają projektantów konstrukcji stalowych i żelbetowych.

1000 PLN

Wszystkie elementy, kreślone przez program, zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm. Dzięki nakładce e-CAD Podstawowy praca staje się prostsza i szybsza, co pozwala zaoszczędzić konstruktorom wiele godzin pracy.

Menu, funkcjonalności i narzędzia nakładki e-CAD Podstawowy:

 • Konfiguracja [E-K]
 • Odświeżenie (regeneracja) zawartości rysunku [E-O]
 • Ramki i tabele:
  • Wstawianie ramki rysunkowej [E-WR]
  • Wstawianie ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach [E-WRW]
  • Wstawianie tabelki opisowej [E-WT]
 • Linie: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
  • Linia pomocnicza do elementów konstrukcyjnych [E-LP]
  • Linia główna konturowa elementów konstrukcyjnych [E-LG]
  • Linia konturowa rzutni [E-LK]
  • Linia widokowa elementów dochodzących do elementu głównego [E-LW]
  • Linia osiowa konstrukcji [E-LO]
  • Linia krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego [E-LZ]
 • Opisy tekstowe: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
  • Tekst podstawowy [E-TP]
  • Tekst nagłówkowy [E-TN]
  • Tekst tytułowy [E-TT]
 • Wymiary: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
  • Wymiar liniowy [E-WYL]
  • Wymiar dopasowany [E-WYD]
  • Wymiar promienia [E-WYP]
  • Wymiar średnicy [E-WYS]
  • Wymiar kątowy [E-WYK]
  • Znacznik środka okręgu [E-WYO]
  • Nadawanie nowego kąta obrotu tekstom w wymiarach [E-NKTW]
  • Zmiana tekstu w wymiarach [E-ZTW]
  • Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów [E-WPX]
  • Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów [E-WSX]
  • Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru [E-SWW]
 • Koty zgodne z PN-B-01025:2004:
  • Kota rzędnej 0,000 [E-KRZ]
  • Kota uniwersalna do przekrojów i rzutów [E-KU]
  • Kota rzędnej obszaru [E-KRZO]
  • Kota rzędnej obszaru z odnośnikiem [E-KRZOO]
  • Kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem [E-KRZKO]
  • Automatyczna aktualizacja kot [E-AAKOT]
 • Koty:
  • Kota do rzutów poziomych [E-KP]
  • Kota bazowa konstrukcyjna [E-KKB]
  • Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna [E-KK]
  • Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona [E-KKO]
  • Kota bazowa architektoniczna [E-KAB]
  • Kota rzędna architektoniczna [E-KA]
  • Kota rzędna architektoniczna odwrócona [E-KAO]
  • Automatyczna aktualizacja kot [E-AAK]
 • Izolacje:
  • Izolacja termiczna [E-IZT]
  • Izolacja przeciwwilgociowa [E-IZP]
 • Symbole i oznaczenia:
  • Symbol otworu [E-OTW]
  • Rysowanie symboli skarp o nachyleniu <50% na dowolnych poliliniach [E-SO]
  • Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków [E-SPA]
  • Wstawianie opisu osi [E-OO]
  • Symbol przekroju [E-SP]
 • Elementy, opisy, obiekty:
  • Odnośnik z opisami [E-OD]
  • Krata [E-KR]
 • Kreatory i Menadżery:
  • MultiMenager dowolnych opisów [E-MMO]
  • Kreator zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami [E-KZB]
 • Przydatne komendy:
  • Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-PX]
  • Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-PY]
  • Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-KX]
  • Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-KY]
 • Operacje na liniach i poliliniach:
  • Zmiana linii w polilinie [E-ZLWP]
  • Zmiana wielu polilini w jedną polilinię [E-ZPWP]
  • Zmiana polilini w linie [E-ZPWL]
  • Docinanie wielu linii i polilini [E-DL]
  • Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach [E-WSWL]
  • Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane [E-OKL]
  • Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane [E-OSL]
  • Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków [E-PLO]
  • Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii [E-DLP]
  • Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii [E-WLP]
 • Operacje na obiektach tekstowych:
  • Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach [E-ZZ]
  • Ustawianie ilości miejsc po przecinku [E-UMPP]
  • Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków [E-Z]
  • Sumowanie wartości liczbowych w tekstach [E-SLT]
  • Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii [E-TL]
  • Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TFUC]
  • Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TUC]
  • Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery [E-TLC]
  • Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem [E-TPX]
  • Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem [E-TSX]
 • Operacje na blokach:
  • Przeskalowywanie wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę [E-PB]
  • Nadawanie nowej skali wielu blokom [E-NSB]
  • Obrót wielu bloków jednocześnie [E-OB]
  • Nadawanie nowego kąta obrotu wielu blokom [E-NKB]
  • Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku [E-BI]
  • Zmiana wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach [E-ZWA]
 • Operacje na obrazach rastrowych:
  • Kalibrowanie rastra w osi X [E-KRX]
  • Kalibrowanie rastra w osi Y [E-KRY]
  • Kalibrowanie rastra poprzez kąt obrotu [E-KRO]
 • Operacje na plikach:
  • Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku [E-TXP]
  • Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku [E-PTX]
  • Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku [E-PTP]
  • Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku [E-PPT]

Uwaga: Posiadanie nakładki e-CAD Podstawowy jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii e-CAD (e-CAD Stal, e-CAD Stal Śruby, e-CAD Pręty kodowane, e-CAD Żelbet, e-CAD Żelbet Siatki).

Nakładka jest kompatybilna  z 32-bitową wersją GstarCAD.

Branża: Budownictwo, Konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Wyrażam zgodę
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2020 i przetestuj jego możliwości!

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD 2020 działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

Pobierz Demo

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz linki do pobrania wersji testowej GstarCAD 2020 (32/64-bit) w języku polskim i angielskim oraz podręcznik użytkownika.

Jeżeli wiadomość nie dotrze w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
Wyboru pomiędzy wersją Standard, Professional a Edukacyjną, dokonujemy po uruchomieniu zainstalowanego już programu.

Aktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
191227

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
191227

Dla pobrania wersji Demo nakładek branżowych przejdź do strony Nakładki Branżowe >

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93