e-CAD Podstawowy | GstarCAD

e-CAD Podstawowy

e-CAD Podstawowy to zestaw specjalistycznych narzędzi dla programu GstarCAD, które wspomagają projektantów konstrukcji stalowych i żelbetowych.

wymagane: e-CAD Żelbet, e-CAD Siatki; e-CAD Stal, e-CAD Śruby; e-CAD Drewno

Nakładki e-CAD współpracują od wersji GstarCAD 2023 również z wersją 64-bit

1150 ZŁ

Wszystkie elementy, kreślone przez program, zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm. Dzięki nakładce e-CAD Podstawowy praca staje się prostsza i szybsza, co pozwala zaoszczędzić konstruktorom wiele godzin pracy.

Menu, funkcjonalności i narzędzia nakładki e-CAD Podstawowy:

 • Konfiguracja [E-K]
 • Odświeżenie (regeneracja) zawartości rysunku [E-O]
 • Ramki i tabele:
  • Wstawianie ramki rysunkowej [E-WR]
  • Wstawianie ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach [E-WRW]
  • Wstawianie tabelki opisowej [E-WT]
 • Linie: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
  • Linia pomocnicza do elementów konstrukcyjnych [E-LP]
  • Linia główna konturowa elementów konstrukcyjnych [E-LG]
  • Linia konturowa rzutni [E-LK]
  • Linia widokowa elementów dochodzących do elementu głównego [E-LW]
  • Linia osiowa konstrukcji [E-LO]
  • Linia krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego [E-LZ]
 • Opisy tekstowe: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
  • Tekst podstawowy [E-TP]
  • Tekst nagłówkowy [E-TN]
  • Tekst tytułowy [E-TT]
 • Wymiary: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
  • Wymiar liniowy [E-WYL]
  • Wymiar dopasowany [E-WYD]
  • Wymiar promienia [E-WYP]
  • Wymiar średnicy [E-WYS]
  • Wymiar kątowy [E-WYK]
  • Znacznik środka okręgu [E-WYO]
  • Nadawanie nowego kąta obrotu tekstom w wymiarach [E-NKTW]
  • Zmiana tekstu w wymiarach [E-ZTW]
  • Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów [E-WPX]
  • Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów [E-WSX]
  • Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru [E-SWW]
 • Koty zgodne z PN-B-01025:2004:
  • Kota rzędnej 0,000 [E-KRZ]
  • Kota uniwersalna do przekrojów i rzutów [E-KU]
  • Kota rzędnej obszaru [E-KRZO]
  • Kota rzędnej obszaru z odnośnikiem [E-KRZOO]
  • Kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem [E-KRZKO]
  • Automatyczna aktualizacja kot [E-AAKOT]
 • Koty:
  • Kota do rzutów poziomych [E-KP]
  • Kota bazowa konstrukcyjna [E-KKB]
  • Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna [E-KK]
  • Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona [E-KKO]
  • Kota bazowa architektoniczna [E-KAB]
  • Kota rzędna architektoniczna [E-KA]
  • Kota rzędna architektoniczna odwrócona [E-KAO]
  • Automatyczna aktualizacja kot [E-AAK]
 • Izolacje:
  • Izolacja termiczna [E-IZT]
  • Izolacja przeciwwilgociowa [E-IZP]
 • Symbole i oznaczenia:
  • Symbol otworu [E-OTW]
  • Rysowanie symboli skarp o nachyleniu <50% na dowolnych poliliniach [E-SO]
  • Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków [E-SPA]
  • Wstawianie opisu osi [E-OO]
  • Symbol przekroju [E-SP]
 • Elementy, opisy, obiekty:
  • Odnośnik z opisami [E-OD]
  • Krata [E-KR]
 • Kreatory i Menadżery:
  • MultiMenager dowolnych opisów [E-MMO]
  • Kreator zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami [E-KZB]
 • Przydatne komendy:
  • Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-PX]
  • Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-PY]
  • Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-KX]
  • Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-KY]
 • Operacje na liniach i poliliniach:
  • Zmiana linii w polilinie [E-ZLWP]
  • Zmiana wielu polilini w jedną polilinię [E-ZPWP]
  • Zmiana polilini w linie [E-ZPWL]
  • Docinanie wielu linii i polilini [E-DL]
  • Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach [E-WSWL]
  • Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane [E-OKL]
  • Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane [E-OSL]
  • Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków [E-PLO]
  • Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii [E-DLP]
  • Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii [E-WLP]
 • Operacje na obiektach tekstowych:
  • Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach [E-ZZ]
  • Ustawianie ilości miejsc po przecinku [E-UMPP]
  • Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków [E-Z]
  • Sumowanie wartości liczbowych w tekstach [E-SLT]
  • Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii [E-TL]
  • Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TFUC]
  • Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TUC]
  • Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery [E-TLC]
  • Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem [E-TPX]
  • Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem [E-TSX]
 • Operacje na blokach:
  • Przeskalowywanie wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę [E-PB]
  • Nadawanie nowej skali wielu blokom [E-NSB]
  • Obrót wielu bloków jednocześnie [E-OB]
  • Nadawanie nowego kąta obrotu wielu blokom [E-NKB]
  • Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku [E-BI]
  • Zmiana wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach [E-ZWA]
 • Operacje na obrazach rastrowych:
  • Kalibrowanie rastra w osi X [E-KRX]
  • Kalibrowanie rastra w osi Y [E-KRY]
  • Kalibrowanie rastra poprzez kąt obrotu [E-KRO]
 • Operacje na plikach:
  • Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku [E-TXP]
  • Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku [E-PTX]
  • Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku [E-PTP]
  • Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku [E-PPT]

Uwaga: Posiadanie nakładki e-CAD Podstawowy jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii e-CAD (e-CAD Stal, e-CAD Stal Śruby, e-CAD Pręty kodowane, e-CAD Żelbet, e-CAD Żelbet Siatki).

Nakładka jest kompatybilna  z 32-bitową wersją GstarCAD.

Branża: Budownictwo, Konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo  Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

  Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

  Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
  Wróć

  Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

  Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
  Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

  Pobierz Demo   +48

   Aktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
   240201

   Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
   240201

   Poprzednie wersje GstarCAD >

   Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

   Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
   Wróć

   Poprzednie wersje GstarCAD

   Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

   ×
   Dlaczego GstarCAD?
   Wieczysta
   licencja
   Obsługa plików
   DWG/DXF
   Bezpłatne wsparcie
   techniczne
   Ponad 10 lat
   na rynku
   12 312 59 93