Nakładki branżowe > e-CAD Podstawowy

e-CAD Podstawowy

e-CAD Podstawowy to zestaw specjalistycznych narzędzi dla programu GstarCAD, które wspomagają projektantów konstrukcji stalowych i żelbetowych.

1 000,00 PLN

e-CAD Podstawowy


Wszystkie elementy, kreślone przez program, zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne z najnowszych Polskich i Europejskich Norm. Dzięki nakładce e-CAD Podstawowy praca staje się prostsza i szybsza, co pozwala zaoszczędzić konstruktorom wiele godzin pracy.

Menu, funkcjonalności i narzędzia nakładki e-CAD Podstawowy:

 • Konfiguracja [E-K]
 • Odświeżenie (regeneracja) zawartości rysunku [E-O]
 • Ramki i tabele:
  • Wstawianie ramki rysunkowej [E-WR]
  • Wstawianie ramki rysunkowej o dowolnych wymiarach [E-WRW]
  • Wstawianie tabelki opisowej [E-WT]
 • Linie: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
 • Linia pomocnicza do elementów konstrukcyjnych [E-LP]
 • Linia główna konturowa elementów konstrukcyjnych [E-LG]
 • Linia konturowa rzutni [E-LK]
 • Linia widokowa elementów dochodzących do elementu głównego [E-LW]
 • Linia osiowa konstrukcji [E-LO]
 • Linia krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego [E-LZ]
 • Opisy tekstowe: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
 • Tekst podstawowy [E-TP]
 • Tekst nagłówkowy [E-TN]
 • Tekst tytułowy [E-TT]
 • Wymiary: (specjalnie dostosowanych proporcjami do skali i jednostki e-CAD)
 • Wymiar liniowy [E-WYL]
 • Wymiar dopasowany [E-WYD]
 • Wymiar promienia [E-WYP]
 • Wymiar średnicy [E-WYS]
 • Wymiar kątowy [E-WYK]
 • Znacznik środka okręgu [E-WYO]
 • Nadawanie nowego kąta obrotu tekstom w wymiarach [E-NKTW]
 • Zmiana tekstu w wymiarach [E-ZTW]
 • Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów [E-WPX]
 • Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów [E-WSX]
 • Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru [E-SWW]
 • Koty zgodne z PN-B-01025:2004:
 • Kota rzędnej 0,000 [E-KRZ]
 • Kota uniwersalna do przekrojów i rzutów [E-KU]
 • Kota rzędnej obszaru [E-KRZO]
 • Kota rzędnej obszaru z odnośnikiem [E-KRZOO]
 • Kota rzędnej krawędzi elementu z odnośnikiem [E-KRZKO]
 • Automatyczna aktualizacja kot [E-AAKOT]
 • Koty:
 • Kota do rzutów poziomych [E-KP]
 • Kota bazowa konstrukcyjna [E-KKB]
 • Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna [E-KK]
 • Kota rzędna wysokościowa konstrukcyjna odwrócona [E-KKO]
 • Kota bazowa architektoniczna [E-KAB]
 • Kota rzędna architektoniczna [E-KA]
 • Kota rzędna architektoniczna odwrócona [E-KAO]
 • Automatyczna aktualizacja kot [E-AAK]
 • Izolacje:
  • Izolacja termiczna [E-IZT]
  • Izolacja przeciwwilgociowa [E-IZP]
 • Symbole i oznaczenia:
  • Symbol otworu [E-OTW]
  • Rysowanie symboli skarp o nachyleniu <50% na dowolnych poliliniach [E-SO]
  • Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków [E-SPA]
  • Wstawianie opisu osi [E-OO]
  • Symbol przekroju [E-SP]
 • Elementy, opisy, obiekty:
  • Odnośnik z opisami [E-OD]
  • Krata [E-KR]
 • Kreatory i Menadżery:
  • MultiMenager dowolnych opisów [E-MMO]
  • Kreator zestawień dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami [E-KZB]
 • Przydatne komendy:
 • Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-PX]
 • Przesuwanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-PY]
 • Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi X z blokowaniem współrzędnej Y [E-KX]
 • Kopiowanie dowolnych obiektów wzdłuż osi Y z blokowaniem współrzędnej X [E-KY]
 • Operacje na liniach i poliliniach:
  • Zmiana linii w polilinie [E-ZLWP]
  • Zmiana wielu polilini w jedną polilinię [E-ZPWP]
  • Zmiana polilini w linie [E-ZPWL]
  • Docinanie wielu linii i polilini [E-DL]
  • Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach [E-WSWL]
  • Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane [E-OKL]
  • Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane [E-OSL]
  • Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków [E-PLO]
  • Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii [E-DLP]
  • Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii [E-WLP]
 • Operacje na obiektach tekstowych:
  • Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach [E-ZZ]
  • Ustawianie ilości miejsc po przecinku [E-UMPP]
  • Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków [E-Z]
  • Sumowanie wartości liczbowych w tekstach [E-SLT]
  • Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii [E-TL]
  • Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TFUC]
  • Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery [E-TUC]
  • Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery [E-TLC]
  • Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem [E-TPX]
  • Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem [E-TSX]
 • Operacje na blokach:
  • Przeskalowywanie wielu bloków jednocześnie o zadaną skalę [E-PB]
  • Nadawanie nowej skali wielu blokom [E-NSB]
  • Obrót wielu bloków jednocześnie [E-OB]
  • Nadawanie nowego kąta obrotu wielu blokom [E-NKB]
  • Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku [E-BI]
  • Zmiana wartości dowolnych atrybutów w dowolnych blokach [E-ZWA]
 • Operacje na obrazach rastrowych:
  • Kalibrowanie rastra w osi X [E-KRX]
  • Kalibrowanie rastra w osi Y [E-KRY]
  • Kalibrowanie rastra poprzez kąt obrotu [E-KRO]
 • Operacje na plikach:
  • Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku [E-TXP]
  • Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku [E-PTX]
  • Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku [E-PTP]
  • Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku [E-PPT]

Uwaga: Posiadanie nakładki e-CAD Podstawowy jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii e-CAD (e-CAD Stal, e-CAD Stal Śruby, e-CAD Pręty kodowane, e-CAD Żelbet, e-CAD Żelbet Siatki).

Branża: Budownictwo, Konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane