Nakładki branżowe > e-CAD Żelbet

e-CAD Żelbet

e-CAD Żelbet to nakładka do programu GstarCAD, która pozwala konstruktorom na zaawansowane projektowanie konstrukcji żelbetowych. e-CAD Żelbet odczuwalnie przyśpiesza również tworzenie wysokiej jakości dokumentacji technicznej oraz umożliwia generowanie skomplikowanych elementów żelbetowych (typu słup, belka itp.) poprzez automatyczne makra.

1 750,00 PLN

e-CAD Żelbet

Elementy te, złożone z pojedynczych obiektów CAD, można samodzielnie modyfikować, zgodnie z własnymi preferencjami.


e-CAD Żelbet jest zestawem profesjonalnych narzędzi, dzięki którym szybko i intuicyjnie zaprojektujesz dowolną konstrukcję żelbetową, bez konieczności przeprowadzania żmudnych i czasochłonnych obliczeń.

Menu, funkcjonalności i narzędzia nakładki e-CAD Żelbet:

 • Informacje o wskazanym pręcie [E-IP]
 • Informacje o ilości i typie zaznaczonych prętów [E-PI]
 • Pręty:
  • Wstawianie prętów w przekroju na 8 sposobów [E-PP]
  • Rysowanie prętów w widoku [E-PW]
  • Rysowanie pręta w przekroju na podstawie wskazanego pręta w widoku [E-PPPW]
  • Rysowanie pręta w widoku na podstawie wskazanego pręta w przekroju [E-PWPP]
  • Zakłady prętów:
   • Zakłady prętów prostych [E-PZ]
   • Pręty proste do płyt z zakładami [E-PZP]
   • Podział pręta w widoku z zakładem [E-PPZ]
  • Modyfikacje prętów w widoku:
   • Dorysuj hak [E-DH]
   • Dorysuj hak 90 stopni gabarytowo [E-H90]
   • Dorysuj hak 135 stopni gabarytowo [E-H135]
   • Dorysuj hak 180 stopni gabarytowo [E-H180]
   • Usuń hak [E-UH]
   • Usuń hak gabarytowo [E-UHG]
   • Odwróć hak [E-OH]
   • Wydłuż / Skróć pręt w widoku [E-WSP]
   • Dorysuj znacznik / symbol końca pręta w widoku [E-DKP]
   • Nadaj dowolną, wizualną grubość (szerokość) pręta w widoku [E-NG]
   • Usuń wizualną grubość (szerokość) pręta w widoku [E-UG]
   • Nadaj (przywróć) oryginalną, wizualną grubość (szerokość) pręta w widoku [E-NOG]
   • Twórz obrys zewnętrzny pręta w widoku [E-TO]
  • Opisanie pręta w widoku na polilinii [E-OPNP]
  • Przekształcanie polilinii w pręt w widoku [E-PPP]
  • Wymiarowanie dokładne osiowe pręta w widoku [E-WDOP]
  • Wymiarowanie uproszczone osiowe pręta w widoku [E-WUOP]
  • Wymiarowanie uproszczone po konturze pręta w widoku [E-WUKP]
  • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne pręta w widoku [E-KOW1]
  • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone pręta w widoku [E-KOW2]
  • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta w widoku [E-KOW3]
  • Hurtowe opisywanie i wymiarowanie osiowo-dokładne wielu prętów w widoku [E-OW1]
  • Hurtowe opisywanie i wymiarowanie osiowo-uproszczone wielu prętów w widoku [E-OW2]
  • Hurtowe opisywanie i wymiarowanie po konturze zewnętrznym wielu prętów w widoku [E-OW3]
 • Strzemiona:
  • Wstawianie 14 typów strzemion [E-WS]
  • Wstawianie 14 typów strzemion poprzez wskazanie punktów na ekranie [E-WSW]
 • Belki:
  • Rysowanie dowolnego przekroju belki [E-B]
  • Rysowanie dowolnego przekroju bocznego belki jednoprzęsłowej [E-BB]
 • Słupy:
  • Rysowanie dowolnego przekroju słupa [E-S]
  • Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa [E-SB]
  • Rysowanie dowolnego przekroju słupa kołowego [E-SK]
  • Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa kołowego [E-SKB]
  • Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa uzwojonego (spiralnego) [E-SSB]
 • Wstawianie 10 typów konturowych przekrojów szalunkowych [E-KPS]
 • Rysowanie dowolnego przekroju ławy fundamentowej [E-L]
 • Rysowanie dowolnej stopy fundamentowej [E-STO]
 • Rysowanie betonu podkładowego [E-BP]
 • Schody płytowe:
  • Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1]
  • Rysowanie schodów płytowych typu: fundament-bieg-spocznik [E-SCH2]
  • Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-belka [E-SCH3]
  • Rysowanie schodów płytowych typu: belka-bieg-spocznik [E-SCH4]
 • Ściany żelbetowe:
  • Rysowanie dowolnego przekroju pionowego ściany [E-SPI]
  • Rysowanie dowolnego przekroju poziomego ściany [E-SPOZ]
  • Rysowanie dowolnego przekroju ściany oporowej typu L [E-SL]
  • Rysowanie dowolnego przekroju ściany oporowej typu T [E-ST]
  • Uniwersalne zbrojenie ścian żelbetowych o dowolnym kształcie konturu [E-ZSC]
  • Rysowanie zbrojenia wokół otworu okiennego o dowolnym kształcie czworokąta [E-ZO]
  • Rysowanie zbrojenia wokół otworu drzwi o dowolnym kształcie czworokąta [E-ZD]
 • Płyty żelbetowe:
  • Rysowanie zbrojenie płyt żelbetowych pomiędzy wskazanymi punktami [E-ZP]
  • Uniwersalne zbrojenie płyt żelbetowych o dowolnym kształcie konturu [E-ZPK]
  • Edycja ilości prętów w zasięgu zbrojenia płyty żelbetowej [E-EZP]
  • Uniwersalne zbrojenie otworów płyt żelbetowych poprzez wskazanie punktów [E-ZOP]
  • Uniwersalne zbrojenie otworów płyt żelbetowych o dowolnym kształcie konturu [E-ZOPK]
  • Rysowanie prętowych dybli U do płyt/ścian pomiędzy wskazanymi punktami [E-DYBU]
 • Uniwersalna rozkładarka strzemion [E-RS]
 • Elementy pomocnicze do małej architektury:
  • Rysowanie zbrojenia startowego słupa/trzpienia [E-ZST]
  • Rysowanie dowolnego przekroju wieńca [E-W]
 • Opisy prętów:
  • Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion [E-OPP]
  • Menager opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion [E-MOPP]
  • MultiMenager opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion [E-MMOPP]
  • Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom jednocześnie [E-NOPP]
  • Opisy prętów – 8 wariantów [E-OP]
  • Hurtowe opisywanie wielu prętów w widoku [E-OPH]
  • Jednoczesny opis wielu prętów w przekroju [E-WOP]
  • Opisy prętów niezliczalnych – 6 wariantów [E-OPN]
  • Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju [E-WOPN]
  • Wstawianie opisu niezliczalnego na podstawie opisu zliczalnego pręta [E-OPNOP]
  • Renumeracja opisów prętów i strzemion [E-ROP]
  • Uaktualnienie długości opisu pręta na podstawie wskazanego, dowolnego pręta [E-UDOP]
  • Edycja opisów prętów i strzemion [E-EOP]
  • Menager opisów prętów i strzemion [E-MOP]
  • MultiMenager opisów prętów i strzemion [E-MMOP]
  • Szukanie opisów prętów i strzemion [E-SNRP]
  • Usuwanie wszystkich znaczników szukania opisów prętów i strzemion [E-UZS]
 • Zestawienie stali do rysunku DWG [E-ZS]
 • Zestawienie stali do arkusza Excela®
 • Zestawienie stali do pliku tekstowego CSV

Uwaga: Posiadanie nakładki e-CAD Podstawowy jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii e-CAD (e-CAD Stal, e-CAD Stal Śruby, e-CAD Pręty kodowane, e-CAD Żelbet, e-CAD Żelbet Siatki).

Nakładka jest kompatybilna z 32-bitową wersją GstarCAD.

Branża: Budownictwo, Konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane