Nakładki branżowe > Lisp Autonumerowanie

Lisp Autonumerowanie

LISP ten pozwala na autonumerowanie bloków z atrybutem tekstowym, wzdłuż określonej polilinii.

Bloki numerowane są w formacie X/1, gdzie X jest numerem pętli, który wybieramy po wywołaniu LISP’a poleceniem NR.

Bezpłatne