Nakładki branżowe > LITIO 2.0

LITIO 2.0

Litio 2.0 to profesjonalna nakładka dedykowana do pracy z blachami. Pozwala m.in. na rysowanie płaskich rozwinięć blach w kanałach i przejść prostokątnych.

650,00 PLN

LITIO 2.0


LITIO 2.0 jest dodatkiem do projektowania blach dla programu GstarCAD, który oblicza i rysuje płaskie rozwinięcia blach w kanałach, przejścia prostokątne do okrągłych, cylindry, stożki, skrzyżowania rur, połączenia, rozwidlenia, kolanka itp. Idealna dla przemysłu obróbki blach: do HVAC, lejów zasypowych, cyklonów, odsysania pyłu, kanałów, systemów transportowych, silosów, rurociągów oraz wielu innych.

Niektóre z funkcji LITIO 2.0:
• Obiekty 3D są rysowane, pokazując ich grubość. Możesz zobaczyć, jakiego rodzaju fazowania będziesz potrzebował, aby zespawać obiekty 3D razem.
• Przejścia skośne; trifurkacje; spirale; rury “S”; łuki stożkowe; łuki o różnych przekrojach poprzecznych; więcej wzorów rozgałęzień; wzory przecięcia; wolne przejścia itp.
• Przytnij 3D: Możesz przyciąć dwa obiekty 3D, aby uzyskać na przykład stożkową gałąź na przejściu z kwadratu na okrągły (lub dowolną inną kombinację).
• Przytnij płaszczyznę 3D: Łatwiejszy sposób na przecięcie obiektów 3D za pomocą płaszczyzny.
 Otrzymujesz również polilinię przecięcia, na przykład, aby zrobić pokrywę zbiornika, który został przecięty na płaszczyźnie x°.
• Nowy trójwymiarowy silnik generatora powierzchni 3D: można tworzyć własne, niestandardowe przejścia, klikając na dowolne dwa podmioty znajdujące się w przestrzeni 3D programu GstarCAD, które definiują oba końce przejścia.
• Nowy silnik rozwijania 3D do 2D: Możesz nawet rozwinąć własne siatki 3D [N=2], klikając na nie.
• Profile 2D: Możesz uzyskać rozwój najbardziej popularnych profili z blachy [L, U, Z, S, J, Omega], a także innych profili 2D, jakich chcesz
, klikając na polilinię 2D, która określa profil.
• Rozszerzone raporty i komunikaty o błędach: Nie ma już takich wiadomości jak: Nieprawidłowa długość X1.; Teraz te komunikaty dają Ci znacznie więcej informacji, aby dowiedzieć się, co jest nie tak.
• Obsługa języków: Komunikaty o błędach i dialogi są dostępne w różnych językach (wciąż dodawane są nowe języki).
•Wyraźniejsze okna obrazy dialogowe: Okna dialogowe są większe. Wymiary, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, posiadają symbol + narysowany na oknie dialogowym, aby pokazać dodatni kierunek (np. dt X).

• Niezależny IN/MID/OUT: Na obu końcach transformacji można niezależnie wybierać wymiary w/środkowe/wyjściowe.
• Wycięcia w rowkach: Uwzględnienie szwów rowkowanych (dla cienkich blach) odbywa się automatycznie.

*Obowiązują pewne ograniczenia [patrz instrukcja obsługi].