Nakładki branżowe > MCAD MABC

MCAD MABC

MCAD MABC to nakładka do programu GstarCAD 2019 Ułatwia obliczenia statycznych płyt i tarcz w zakresie 1 stanu granicznego nośności, a także 2 stanu granicznego rys i ugięć w stanie zarysowanym. MCAD MABC pozwala na stworzenie modelu obliczeniowego bezpośrednio w programie GstarCAD. Moduł MABC składa się z 2 części: MABCin i MABCout i jest kompatybilny z zewnętrznym programem obliczeniowym „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”.

MCAD MABC

Uwaga: Posiadanie nakładki MCAD MBASE jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii MCAD.

Stworzony i wiernie odwzorowany  model można łatwo wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych, a następnie wczytać przez program „ABC”. Po wykonaniu statycznych obliczeń  w programie ABC  gotowy model obliczeniowy  wraz z całym zbrojeniem można wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych i za pośrednictwem  nakładki MCAD MABC wgrać do programu GstarCAD. Użytkownicy mogą następnie łatwo podłożyć go pod rzeczywisty projekt stropu czy ściany, a dzięki widocznej liczbie wkładek czy cm2 zbrojenia, zazbroić zbrojeniem policzonym w programie „ABC” za pomocą własnego programu.

Link do programu „ABC Płyta” i „ABC Tarcza” autorstwa gliwickiej firmy Pro-Soft

MABCin – generator modelu obliczeniowego z GstarCAD do programu „ABC” 

Nakładka MABCin stanowi preprocesor obliczeniowy dla programu i „ABC Płyta” i „ABC Tarcza” . Dzięki MABCin projektant może wygenerować bezpośrednio w programie GstarCAD wierny i precyzyjny model obliczeniowy do przeprowadzenia obliczeń (węzły oraz siatka elementów z grubościami), a następnie wyeksportować go prosto do programu „ABC”.

Nakładka MCAD – MABCin – Główne cechy:

 • Zarówno generowanie modelu, jak i podział siatki przeprowadzane są bezpośrednio na podkładach GstarCAD, z wykorzystaniem jego  narzędzi.
 • Brak konieczności wczytywania podkładów CAD w formie plików DXF, w programie „ABC”.
 • W MCAD MABCin półautomatyczny podział siatki zachodzi w połowie dzielonych elementów lub  w miejscach wskazań punktów podziału. Projektant otrzymuje  pełną kontrolę nad podziałem siatki i może łatwo stworzyć model z elementami podzielonymi świadomie – zgodnie z zasadami dyskretyzacji modelu MES, zamiast zdawać się na mniej pewną automatykę charakterystyczną dla innych programów.
 • Wszystkie pojedyncze elementy siatki są prostymi obiektami GstarCADa typu polilinia (obiekt z ustawionym  kolorem i ulokowany na odpowiedniej warstwie). Pozwala to na ręczne korygowanie modelu poprzez narzędzia dostępne w środowisku programu GstarCAD. Elementy można swobodnie skalować, kopiować, przesuwać i obracać stosując dowolne metody! Jedynym ograniczeniem jest, aby pojedyncze oczko siatki posiadało minimum 3 i maksymalnie  5 węzłów. Dodatkowo wszystkie węzły oczka siatki powinny mieć  punkty wspólne i przylegać na styk. Jeżeli węzły nie są umieszczone na styk program ABC-Płyta  wprowadzi w to miejsce symbol brzegu elementu, uznając to jako brak materii.
 • MABCin umożliwia zadawanie elementom siatki modelu koloru oraz przypisywanie wszystkim kolorom niezależnej grubości. Gwarantuje to ład i porządek w modelu oraz umożliwia  optyczne wydzielenie wszelkich stref z  różnymi obciążeniami i z różnym typem konstrukcji.  Oprogramowanie „ABC” po zaimportowaniu danych przedstawia zarówno jednokolorową siatkę elementów, jak również precyzyjne miejsca, w których znajdują się miejsca przyłożenia sił zewnętrznych, podpory itp.

MABCout – importer siatki i obliczonego zbrojenia z programu ABC do programu GstarCAD

Nakładka MABCout stanowi postprocesor obliczeniowy z programu „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”. Dzięki MABCout użytkownik może zaimportować bezpośrednio do programu  GstarCAD gotowy obliczony model łącznie ze zbrojeniem i całą geometrią.

Nakładka MCAD – MABCout – Główne cechy:

 • Możliwość zaimportowania gotowego modelu z siatką,  grubościami elementów, a także zbrojeniem niezbędnym i zadanym obliczonym w oprogramowaniu „ABC Płyta” i „ABC Tarcza”.
 • Przejrzysta prezentacja graficzna wyników jako map i opisów tekstowych.
 • Intuicyjne przełączanie widoku oraz różnych typów zbrojenia: niezależne zbrojenie dolne i górne po kierunku X i Y, zbrojenie założone i przeliczone w MABC, zbrojenie niezbędne i zadane z „ABC”.
 • Obliczanie wkładek zbrojenia dzięki kalkulatorowi wkładek zbrojeniowych. Możliwość podglądu wyników niezależnie dla każdego typu oraz kierunku zbrojenia.
 • Możliwość ustawienia widoku fragmentów modelu poprzez różne kryteria: liczba cm2 zbrojenia, grubość elementów,  liczba wkładek zbrojenia i kierunek wkładek zbrojenia – opcja będzie dostępna  od wersji 1.1.
 • Możliwość podłożenia gotowego i przeliczonego już modelu obliczeniowego w formie bloku lub XREFa bezpośrednio na projektowany obiekt w programie GstarCAD oraz możliwość bezpośredniego sterowania w projekcie widocznością w/w elementów.
 • MCAD MABC to moduł niezależny. Do jego instalacji nie jest wymagany zakup oraz posiadanie innych modułów MCAD.