Nakładki branżowe > MCAD MBASE

MCAD MBASE

MCAD MBASE to nakładka do programu GstarCAD 2019 ułatwiająca wykonywanie projektów budowlanych w środowisku CAD. Moduł MBASE jest modułem narzędziowym, który łączy całe środowisko programowe MCAD. Komplet poleceń modułu MBASE znajduje się w menu górnym programu (panel „MCAD-BASE”). Można go znaleźć również w paskach narzędzi.

Uwaga: Posiadanie nakładki MCAD MBASE jest wymagane, aby móc korzystać z pozostałych nakładek z serii MCAD.

MCAD MBASE

Nakładka MCAD MBASE – Główne cechy:

 • Integracja środowiska programowego MCAD
 • Intuicyjne zarządzanie warstwami rysunkowymi, za pomocą wskazywanae obiektów
 • Możliwość zdefiniowania własnej struktury warstw (personalizacja nazw, kolorów, grubości,  znaczników drukowania)
 • Wiele dedykowanych narzędzi opisowych. Wielkości opisowe  definiowane są w formie wysokości tekstów na wydruku
 • Dostosowanie  wszystkich parametrów rysunkowych do zdefiniowanej skali i jednostki w MCAD
 • Automatyczne tworzenie odnośników opisowych (łącznie ze zintegrowanymi strzałkami odniesienia)
 • Dużo narzędzi wymiarowania. Możliwość  automatycznego tworzenia ciągów wymiarowych
 • Automatyczne tworzenie stylów wymiarowych w odniesieniu do skali i jednostki rysunku, a także przyjętego schematu graficznego
 • Zintegrowane biblioteki  typowych prostych bloków rysunkowych wykorzystywanych w budownictwie
 • Możliwość rysowania ścian wielowarstwowych z biblioteki zawierającej  typowe ściany.  Pozwala na  definiowanie własnych zgodnie z preferencjami
 • Wbudowany generator wzajemnych połączeń ścian
 • Możliwość dodania otworów, okien, drzwi w ściany na rzucie
 • Dodawanie metek pomieszczeń i mieszkań wraz z automatycznym zliczaniem powierzchni
 • Dodawanie kotów wysokościowych oraz automatyczne  zliczanie i aktualizowanie ich rzędnych
 • Schematyczne rysowanie różnych rodzajów izolacji przeciwwodnych i termicznych
 • Dedykowane narzędzie do prostowania i wyrównywania do siatki błędnie  narysowanych elementów.  Automatycznie prostuje całe rysunki uwzględniając zdefiniowany skok siatki błędów.
 • Możliwość wstawienia formatek rysunkowych zarówno klasycznych, jak i dynamicznych (z bazy typowych i indywidualnych), dostosowanych wymiarowo do skali i jednostki rysunku
 • Biblioteka gotowych kreskowań obiektów. Ich skale dobierane są automatycznie do skali i jednostki rysunku
 • Zestaw narzędzi do edycji linii, polilinii oraz bloków (obracanie,inteligentne skalowanie, przypisywanie atrybutów i wiele innych)
 • Posiada intuicyjne narzędzie służące do kopiowania elementów rysunkowych. Po kliknięciu w powielany obiekt,  nakładka MCAD MBASE uzyska komplet cech wzorca i wprowadzi je na rysowane obiekty
 • Pozwala na inteligentny wybór obiektów w zależności od cech (nazw warstw,  kolorów czy bloków)
 • Dużo innych przydatnych narzędzi, m.in.: zliczanie tekstów, pól powierzchni polilinii, długości linii oraz polilinii, przedrostki oraz przyrostki tekstów, inteligentne operacje matematyczne na tekstach.