Nakładki branżowe > SeKo SMART

SeKo SMART

Profesjonalny program kosztorysowy SeKo SMART pozwala na tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną lub łącząc obie te metody (metodą mieszaną). Zawiera 289 katalogów, umożliwia import wszystkich cenników SEKOCENBUD przeznaczonych do kosztorysowania.

1 083,00 PLN

SeKo SMART

Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.


Charakterystyczną cechą programu SeKo SMART jest nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Większość funkcji jest w łatwy sposób dostępna.

Program został wprowadzony do sprzedaży we wrześniu 2006 roku. W grudniu 2020 roku ukazała się wersja SeKo SMART 15.2.

W cenie programu aktualny komplet baz cenowych Sekocenbud na CD (Informacje kwartalne RMS, Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane).