Nakładki branżowe > SeKo WKI

SeKo WKI

SEKOCENBUD Program komputerowy przeznaczony do szacowania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych (PKPPiRB).

1217.70 PLN

SeKo WKI

Może być wykorzystany również do tworzenia kosztorysów metodą uproszczoną oraz do wyceny wartości odtworzeniowej i rzeczywistej obiektów budowlanych na potrzeby likwidacji szkód majątkowych.


SeKo WKIadresowany jest do: inwestorów, pro­jektantów, kosztorysantów, przygotowujących różnego rodzaju zestawienia kosztów inwestycji budowlanych: finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak również z funduszy pozabudżetowych. Charakterystyczną cechą programu SeKo WKI jest nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Dostępny w programie import plików .ifc oraz możliwość pobierania danych z aplikacji firmy Autodesk pozwala na pracę w techonologii BIM (Building Information Modeling).

W grudniu 2020 ukazała się wersja SeKo WKI 15.2.

Program SeKo WKI służy do:

  • szacowania wartości kosztorysowej inwestycji – na etapie sporządzania programu inwestycji,
  • szacowania wartości zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
  • obliczania planowanych kosztów prac projektowych,
  • obliczania planowanych kosztów robót budowlanych,
  • sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną.

W cenie programu aktualny komplet baz cenowych Sekocenbud na CD (Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI).