Snapang

Bezpłatne

Snapang

Lisp umożliwia orientację kursora myszy względem wybranego obiektu lub obracanie go o zdefiniowany kąt. Funkcjonalność ta jest dostępna za pomocą polecenia SPA, co pozwala na szybką i precyzyjną manipulację orientacją kursora w przestrzeni roboczej.