Spa

Bezpłatne

Spa

Lisp automatycznie oblicza spadek pomiędzy zadanymi punktami, a następnie wstawia wynik w postaci wartości procentowej bezpośrednio na rysunku jako element tekstowy. Funkcja ta jest dostępna poprzez polecenie SPA, co ułatwia szybkie i dokładne dokumentowanie spadków na planach i mapach inżynieryjnych.