TLEN

Bezpłatne

TLEN

Lisp jest wyposażony w funkcję, która oblicza łączną długość wybranych linii, a wynik przedstawia w postaci obiektu tekstowego bezpośrednio na rysunku lub wyświetla go w oknie dialogowym MessageBox. Użytkownik może wybrać preferowany sposób prezentacji danych za pomocą poleceń: TLEN, które wstawia wynik jako tekst na rysunku, TLENA, które pokazuje wynik w MessageBox, oraz TLENCONFIG, umożliwiającym konfigurację ustawień metody obliczania i prezentacji wyników.