U-TERM

Kalkulator termiczny U-term ułatwia i przyspiesza prace nad projektami architektonicznymi, zwłaszcza w obszarze obliczeń izolacyjności termicznej projektowanych przegród budowlanych.

 

390,00 PLN

U-TERM

U-term umożliwia, w ramach projektu, obliczanie bądź analizowanie przegród budowlanych w zakresie izolacyjności termicznej.
Dzięki kalkulatorowi termicznemu współczynnika U możesz monitorować konkretne komponenty w przegrodzie, edytować właściwości komponentów, nadawać i wstawiać w rysunek symbole dla obliczanych przegród, zestawiać obliczone przegrody, a następnie nadawać im opisy i nazwy oraz zapisać je w formacie xls.
Program został opracowany na podstawie normy EN ISO 6946:2017 metodą uproszczoną.

Korzystając z Uterm masz możliwość… 

  • obliczenia współczynnika przenikania ciepła zgodnie z normą EN ISO 6946:2017 metodą uproszczoną,
  • ingerowanie we współczynnik przewodzenia ciepła komponentu budowlanego, z którego korzystasz w swoim projekcie.
  • możliwość wprowadzenia innych grubości dla komponentów przegrody niż te, które zostały odczytane z rysunku,
  • edytowania, kopiowania i usuwania poszczególnych przegród oraz eksportowania całego zestawienia do formatu xls.
  • przypisania wybranej przez Ciebie przegrodzie symbolu i umieszczenia go na rysunku,
  • tworzenia zestawienia przegród budowlanych dla których przeprowadziłeś obliczenia bądź analizy.
  • wybierania linii CAD do obliczeń, które wyznaczają grubość komponentu w danej przegrodzie.