Nakładki branżowe > LINIJKA SŁOŃCA

LINIJKA SŁOŃCA

Linijka Słońca jest narzędziem służącym do kompleksowej analizy nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania. Za jej pomocą w bardzo krótkim czasie można dokonać szeregu obliczeń warunkujących odpowiednie usytuowanie budynków względem stron świata i względem innych istniejących lub projektowanych budynków.

1 950,00 PLN

LINIJKA SŁOŃCA

Korzystanie z pełnej wersji Linijki Słońca jest możliwe po zakupie licencji nakładki.
Wersja testowa jest wbudowana w program GstarCAD od wersji 2023, wyłącznie w wersji polskojęzycznej.
Nakładka jest dostępna w zakładce Aplikacje programu GstarCAD.

Sprawdź jak korzystać z Linijki Słońca:

Aktywacja licencji jest możliwa po wprowadzeniu polecenia SUNPATHREGISTER.

Zamów