Nakładki branżowe > ŻELBETPRO 6 MIESIĘCY

ŻELBETPRO 6 MIESIĘCY

Moduł ŻelbetPRO to zaawansowane oprogramowanie przeznaczone do automatyzacji projektowania konstrukcji żelbetowych. Umożliwia automatyczne rysowanie deskowania i zbrojenia dla różnych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, słupy, stopy fundamentowe, płyty stropowe oraz ściany. Zintegrowane funkcje pozwalają na pobieranie danych o zbrojeniu i ich prezentację w formie izolinii oraz kolorowych map bezpośrednio w interfejsie programu.

699,00 PLN

ŻELBETPRO 6 MIESIĘCY

Zamów Pobierz demo

Moduł ŻelbetPRO to zaawansowane oprogramowanie przeznaczone do automatyzacji projektowania konstrukcji żelbetowych. Umożliwia automatyczne rysowanie deskowania i zbrojenia dla różnych elementów konstrukcyjnych, takich jak beleki, słupy, stopy fundamentowe, płyty stropowe oraz ściany. Zintegrowane funkcje pozwalają na pobieranie danych o zbrojeniu i ich prezentację w formie izolinii oraz kolorowych map bezpośrednio w interfejsie programu.

ŻelbetPRO umożliwia kompleksowe rysowanie zbrojenia dla dowolnych kształtów elementów, uwzględniając otwory oraz niezależne strefy dla każdego kierunku zbrojenia. Dzięki temu użytkownicy mogą automatycznie dobierać kształty prętów zgodnie z wybranymi schematami i ustalać przerwy robocze dla łączeń prętów, co zwiększa efektywność projektowania.

Oferuje opcje, takie jak wizualizacja 3D układu prętów przed finalnym generowaniem rysunków, co pozwala na dokładne dopasowanie i weryfikację projektu. Opcjonalnie, geometria elementów może być pobierana z modeli BIM za pomocą wtyczki do programu BIMvision, co umożliwia integrację z nowoczesnymi metodami projektowania.

Moduł ŻelbetPRO jest wyposażony w narzędzia do automatycznego numerowania prętów, opisywania ich na różne sposoby oraz generowania zestawień zbrojeniowych w formacie *.xlsx. Dla konstruktorów pracujących z konstrukcjami stalowymi moduł oferuje polecenia do rysowania profili stalowych, ich opisywania oraz generowania zestawień stali profilowej.