Aktualności > Nowe możliwości programu – GstarCAD 2023

Nowe możliwości programu – GstarCAD 2023

2023-03-27

Nowe możliwości programu – GstarCAD 2023

Zwiększenie wydajności i kompatybilności – tak w skrócie można podsumować zmiany wprowadzone wraz z nowym GstarCAD 2023.  Premierowa wersja programu GstarCAD oznacza nowe możliwości w projektowaniu w środowisku CAD 2D/3D.

Przetestuj program jego nowe funkcjonalności i usprawnienia.

Do programu GstarCAD zostało wprowadzonych 21 nowych funkcji i usprawnień.

1. WYDAJNOŚĆ

GstarCAD 2023 zwiększył swoją wydajność, dzięki obsłudze wielowątkowości procesora.

2. NAVICUBE – nowość

Została wprowadzona Kostka nawigacyjna w przestrzeni modelu 2D i 3D, co pozwala na łatwe przełączenie się między widokiem standardowym, a izometrycznym.

3. LISP DEBUGGER – nowość

Używanie Visual Studio Code razem z GstarCAD 2023, umożliwia wygodne edytowanie i debugowanie plikówi lisp.

4. VPSYNC – SYNCHRONIZACJA RZUTNI – nowość

Dzięki nowej funkcji VPSYNC można synchronizować jedną lub więcej rzutni układu, z rzutnią główną, aby precyzyjnie dopasować lokalizację.

5. PODPIS ELEKTRONICZNY – nowość

  • DIGITALSIGN – podpis elektroniczny

Dołącza podpis cyfrowy do rysunku.

  • SIGVALIDATE – informacje o podpisie elektronicznym

Wyświetla informacje o podpisie cyfrowym dołączonym do pliku rysunku.

6. SYSVARMONITOR – MONITOR ZMIENNYCH SYSTEMOWYCH – nowość

Monitorowanie listy zmiennych systemowych i wysyłanie powiadomienia, gdy jakakolwiek z nich ulegnie zmianie.

7. LAYOUTMERGE – SCALANIE UKŁADÓW- nowość

Łączy wybrane układy w jeden scalony układ.

8. CLIPIT – PRZYCINANIE – nowość

Program przycina lub usuwa wybrane fragment bloków, rysunków Xref, obrazów i obiektów poprzez zdefiniowanie poliliniii, okręgu, łuku, elipsy, tekstu lub definicji atrybutu jako granica przycinania.

9. CLOSELINE – ZAMKNIĘCIE LINII – nowość

GstarCAD 2023 zaznacza niezamknięte punkty końcowe w linii, polilinii lub łuku i pozwala na ich automatyczne zamknięcie.

10. ATTIPEDIT – EDYCJA TEKSTU W ATRYBUCIE – nowość

Edytuje zawartość tekstową atrybutu w obrębie bloku.

11. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH W PROGRAMIE – nowość

Program pozwala zresetować ustawienia GstarCAD do ustawień domyślnych.

12. IMPORT/EXPORT PLIKÓW SVG – innowacja

Pliki SVG mogą być importowane i eksportowane w programie GstarCAD 2023.

13. EDYTOR BLOKÓW – usprawnienie

  • BAUTHORPALETTE

Otwiera okno utworzonej palety bloków w Edytorze bloków.

  • BTABLE

Zapisuje bloki referencyjne w tabeli właściwości bloku.

  • BCYCLEORDER

Zmienia kolejność uchwytów dla odniesienia bloków dynamicznych w Edytorze bloków.

14. EDYTOR CUI – poprawione

„Elementy sterujące wstążką” i „Elementy sterujące paskiem narzędzi” zostały dodane do listy rozwijalnej poleceń w edytorze CUI, dzięki czemu dodawanie elementów sterujących jest teraz wygodniejsze.

15. REVCLOUD – CHMURKA REWIZYJNA – poprawione

W poleceniu REVCLOUD obsługiwane są opcje Prostokątny”, „Wielokątny” i „Modyfikuj”.

16. PALETTE – AUTOMATYCZNE UKRYWANIE PALET I OKIEN – poprawione

Palety i okna zostały usprawnione o opcję „Allow docking” i „Auto-Hide”, które umożliwiają ukrycie okien oraz zapamiętanie ich lokalizacji po ponownym włączeniu.

17. POMOC – poprawione

W GstarCAD 2023 wprowadzona została pomoc online, która będzie regularnie aktualizowana.

18. LISTA UKŁADÓW – poprawione

Otwiera listę układów i umożliwia szybkie przejście do dowolnego układu, gdy w rysunku znajduje się więcej niż jeden układ, a niektóre z nich nie są widoczne.

19. LOCKUP – BLOKOWANIE OBIEKTÓW W RYSUNKU – poprawione

Obsługuje blokowanie i odblokowywanie wybranych obiektów w rysunku za pomocą hasła, aby uniemożliwić innym osobom ich modyfikację.

20. AI_EDITCUSTFILE – OTWIERANIE PLIKÓW PGP – poprawione

Program w nowej wersji oferuje nowy sposób otwarcia pliku tekstowego (PGP), który definiuje skróty poleceń.

21. PLIKI ECW

Do GstarCAD2023 można zaimportować obraz w formacie ECW.