Aktualności > Nowe polecenie w GstarCAD 2021: POLYSOLID

Nowe polecenie w GstarCAD 2021: POLYSOLID

2021-02-09

Nowe polecenie w GstarCAD 2021: POLYSOLID

GstarCAD 2021 zyskał szereg przydatnych poleceń 3D. Dzisiaj przedstawimy polecenie POLYSOLID, które służy do tworzenia brył 3D w kształcie ściany bezpośrednio lub poprzez wybór istniejących polilinii.

 

Jak uzyskać dostęp do polecenia POLYSOLID:

Podczas korzystania z Klasycznej przestrzeni roboczej GstarCAD wybieramy kolejno:

Rysuj > Modelowanie > Polysolid

 

\"\"

 

W widoku wstążkowym:

3D -> Modelowanie -> Polysolid

 

\"\"

 

Wpisz POLYSOLID, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 

\"\"

 

Samouczek dla początkujących krok po kroku:

Możemy stworzyć bryłę 3D z istniejącej polilinii. Weźmy jako przykład poniższe polilinie, mamy teraz dwa identyczne obiekty polilinii. Dla porównania zmienimy jedną z nich na bryłę 3D za pomocą polecenia Polysolid, a druga pozostanie bez zmian.

Wykonujemy polecenie Polysolid, po czym otrzymujemy następujące powiadomienie.

 

\"\"

 

Wpisz  O lub Obiekt. Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie obiektu, jak pokazano na poniższym zrzucie.

 

\"\"

 

Po wybraniu obiektu i naciśnięciu klawisza Enter, obiekt natychmiast się zmienia. Teraz przełącz się do widoku 3D. Można wyraźnie zauważyć różnicę.

 

\"\"

 

Możemy również stworzyć bryłę 3D w kształcie ściany bezpośrednio w taki sam sposób jak rysujemy Polilinię, która używa ciągłych prostych i zakrzywionych odcinków.

Wykonujemy polecenie POLYSOLID, w tym momencie wpisując skrót H – możemy ustawić wysokość, oraz dla skrótu W – szerokość, rysowanych przez nas ścian.

 

\"\"

\"\"

 

W tym przypadku od razu rysuje się ściana o wysokości 80 jednostek i szerokości równej 5 jednostek.

 

\"\"